ČR: Accenture Golf Cup sa konal už po štvrtýkrát

Po­ča­sí i le­tos přálo hráčům tur­na­je Ac­cen­tu­re Golf Cup, kte­rých se v so­bo­tu 22. zá­ří seš­lo v gol­fo­vém klu­bu Pra­gue Ci­ty Golf Club ví­ce než pa­de­sát. Dal­ší zá­jem­ci o golf si pak proc­vi­či­li svůj švih i přes­nost v gol­fo­vé aka­de­mii.

Ve smí­še­ném tur­na­ji na 18jam­ko­vém hřiš­ti si nej­lé­pe ved­li Ma­rek Ka­sák (v ka­te­go­rii HCP 0-20), Ja­ros­lav Matějka (HCP 20,1-36) a Pa­vel Vin­ter (HCP 37-54). Vlo­že­nou soutěž Lon­gest dri­ve vy­hrál Jan Bla­žek, v dis­cip­líně Nea­rest to pin za­zářil Mi­chael Hát­le.

„Děku­ji všem účas­tníkům tur­na­je, že si naš­li čas a přiš­li poměřit své gol­fo­vé do­ved­nos­ti. Vítězům gra­tu­lu­ji a dou­fám, že se opět všich­ni set­ká­me na gree­nu, ten­tok­rát už u pá­té­ho roč­ní­ku Ac­cen­tu­re Golf Cup," řekl Petr Lo­žek, par­tner spo­leč­nos­ti Ac­cen­tu­re v Čes­ké re­pub­li­ce.

Zdroj: AccentureOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter