Red Hat má nového marketingového ředitele pro Východní Evropu, Rusko a region CIS

Red Hat jme­no­val Ondřeje Mar­ka no­vým mar­ke­tin­go­vým ředi­te­lem pro Vý­chod­ní Ev­ro­pu, Rus­ko a re­gion CIS. Ondřej Ma­rek na no­vé po­zi­ci zú­ro­čí své zna­los­ti IT tr­hu a ví­ce než 16 let zku­še­nos­tí s mar­ke­tin­gem IT fi­rem. Na po­zi­ci vy­střídal Věru Petr­tý­lo­vou, kte­rá má ny­ní na sta­rost mar­ke­ting za­měře­ný na řeše­ní pro zá­lo­ho­vá­ní a uk­lá­dá­ní dat a En­terpri­se Li­nux ve spo­leč­nos­ti Red Hat v re­gio­nu EMEA.

Ondřej Ma­rek dříve půso­bil ve spo­leč­nos­ti Cit­rix Sys­tems, kde téměř 10 let zod­po­ví­dal za mar­ke­ting v re­gio­nu Vý­chod­ní Ev­ro­py a plá­no­vá­ní a reali­za­ci efek­tiv­ních mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní. Než nas­tou­pil do Cit­rix Sys­tems, půso­bil 8 let ve spo­leč­nos­ti Orac­le, kde byl pos­led­ní 3 ro­ky zod­pověd­ný za doh­led na mar­ke­tin­gem ve všech ze­mích v re­gio­nu EMEA.

„Těším se na prá­ci ve firmě, kte­rá sta­ví na spo­lup­rá­ci s ko­mu­ni­tou a spo­leč­ném vý­vo­ji ino­va­cí. Mým cí­lem zá­ro­veň je, aby si vý­ho­dy otevřených řeše­ní uvědo­mo­va­li ne­je­nom IT od­bor­ní­ci, ale i ma­na­žeři a li­dé z ve­de­ní fi­rem," říká Ondřej Ma­rek, mar­ke­tin­go­vý ředi­tel spo­leč­nos­ti Red Hat pro Vý­chod­ní Ev­ro­pu, Rus­ko a re­gion CIS.

Ondřej Ma­rek se ve svém vol­ném ča­se nej­raději věnu­je prá­ci na za­hrád­ce a pěsto­vá­ní ze­le­ni­ny. Žá­dné ocenění za své pěsti­tel­ské umění za­tím ale ne­zís­kal.

Zdroj: Red HatOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter