Telekom zaraduje do akciovej ponuky Sony Xperia S i Huawei X1

Slo­vak Te­le­kom za­ra­ďu­je do ak­cio­vej po­nu­ky dve no­vin­ky - So­ny Xpe­ria S a Huawei Ideos X1.

So­ny Xpe­ria S je no­vin­ka z veľtr­hu MWC v Bar­ce­lo­ne a vlaj­ko­vá loď vý­rob­cu pre sú­čas­né ob­do­bie. Po­nú­ka so­líd­ne roz­me­ry, no ten­kú hrúb­ku (iba 11 mm) a špič­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 4,3" pal­ca a roz­lí­še­ním 1280x720 pixlov. Vi­zuál­ne fun­kcie dopĺňa 12-me­ga­pixlo­vý fo­toa­pa­rát s LED bles­kom, auto­fo­cu­som i nah­rá­va­ním vi­deí vo Full HD roz­lí­še­ní 1920x1080 pixlov. No­vin­ka ob­sa­hu­je HDMI ko­nek­tor, pod­po­ru­je tech­no­ló­gie HSDPA i HSU­PA a ob­sa­hu­je i MP3 preh­rá­vač, GPS, Blue­tooth či ďal­šie roz­ší­re­né fun­kcie.

So­ny Xpe­ria S sa bu­de pre­dá­vať za nas­le­du­jú­ce ce­ny:
- 199 € pre prog­ra­my Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 259 € pre prog­ra­my Pod­ľa se­ba 7, Viac 400 a 1000, Pod­ni­ka­teľ 300
- 299 € pre prog­ra­my Pod­ľa se­ba 5, Viac 200, Re­lax 200 a Pod­ni­ka­teľ 150
- 359 € pre prog­ra­my Pod­ľa se­ba 3, Viac 100, Re­lax 100 a Pod­ni­ka­teľ 90

Huawei Ideos X1 je smar­tfón pre naj­me­nej ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa. No­vin­ka ob­sa­hu­je 2,8" dis­plej s uh­lo­prieč­kou 240x320 pixlov, 3,2-me­ga­pixlo­vý fo­toa­pa­rát, MP3 preh­rá­vač, FM rá­dio, GPS. Fun­gu­je na OS An­droid 2.2 a pod­po­ru­je HSDPA dá­ta do 7,2 Mbps a HSU­PA do 5,76 Mbps.

Huawei Ideos X1 sa bu­de pre­dá­vať za:

- 1 € pre prog­ra­my Pod­ľa se­ba 3 až 7, Re­lax 100 a 200, Viac 100 až 100 a všet­ky prog­ra­my Pod­ni­ka­teľ
- 9 € pre prog­ra­my Viac 55 a Re­lax 60
- 19 € pre prog­ra­my Fix 16, Pod­ľa se­ba 1 a Viac 20+20
- 29 € pre prog­ram Fix 12
- 39 € pre prog­ra­my Fix 0 a 9 i Prog­ram 40

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter