Aprílové číslo INFOWARE v predaji!

iw_4_2012_obalka.jpg V aprílovom vydaní magazínu INFOWARE sa na cloudové služby. Poradíme ako zálohovať virtualizovanú infraštruktúru. Pripravili sme aj prieskum trhu v ERP riešení. To však ani zďaleka nie je všetko.

Aprílové vydanie magazínu INFOWARE vám prináša mnoho tém, ktoré stoja za prečítanie.

Poďte sa s nami pozrieť do obsahu aprílového vydania magazínu INFOWARE.

TÉMA ČÍSLA: ERP

iw_4_str_14_15.jpg

Uplynuli viac ako dve desiatky rokov od centrálne riadeného hospodárstva, v kto rom často prevládali politické rozhodnutia nad pravidlami obchodu a vo vedení firiem sa objavovali zaslúžilí robotníci. Dávno sa prehnala aj porevolučná búrka, keď mnohé spoločnosti ovládli ľudia s ostrými lakťami. Ako vyzerá riadenie českých a slovenských firiem dnes? Akí sú ich manažéri? Aké nástroje používajú v porovnaní s vyspelou Európou? Dá sa povedať, že 15 rokov solídneho kapitalizmu upokojilo manažérske vody. Vyrástla nová generácia, ktorá má vzdelanie, nazbierala už dosť skúseností a snaží sa kormidlovať české a slovenské výrobné spoločnosti v súlade s požiadavkami. Niektorým sa to darí skvele. Prevládajú však stále firmy, ktoré za európskym priemerom zaostávajú.


TÉMA ČÍSLA: CLOUD COMPUTING

iw_4_str_28_29.jpg

Cloud computing je termín, ktorý rezonuje naprieč IT svetom - od veľkých zákazníkov cez dodávateľa až po koncových zákazníkov. Ako ďaleko sa však reálne dostalo využívanie cloudov? Skutočné používanie a nasadenie v praxi zatiaľ ešte skôr zostáva v oblakoch. Pozrime sa cloud computingu pod pokrievku a sami môžete posúdiť, ako na tom vlastne sme a k čomu budeme smerovať v priebehu najbližších Najčastejšie sa cloud computing preberá na odborných konferenciách a workshopoch, na ktorých sa zúčastňujú hlavne dodávatelia a veľkí zákazníci. V súčasnosti pritom táto skupina nemusí byť nevyhnutne najvhodnejším kandidátom na využívanie služieb cloud computingu.


TÉMA ČÍSLA: Zálohovanie virutalizovanej infraštruktúry

iw_4_str_36_37.jpg

Vzhľadom na jednoduchšiu infraštruktúru serverov (obyčajne do 5 serverov) by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že v segmente SMB je virtualizácia zbytočná. Prínos virtualizácie je však aj v tomto segmente výrazný. Okrem konsolidácie serverového hardvéru a z nej vyplývajúcej úspory energie, zjednodušenia správy hardvéru a ďalších sprievodných benefitov je hlavný prínos v zjednodušení prípravy riešení na business continuity v časti IT. Business continuity (ďalej len BC) nie je len plynulosť prevádzky IT, ale pokrýva celú problematiku prevádzky spoločnosti po akejkoľvek udalosti alebo zmene v IT infraštruktúre. Virtualizácia, keďže ponúka rýchlo zostaviteľné pôvodné IT prostredie, umožňuje zjednodušiť aj ďalšie súvisiace procesy v rámci BC mimo IT, čím výrazne zlacňuje prípravu aj realizáciu postupov BC. V mnohých prípadoch je akceptácia takéhoto riešenia podmienená prijateľnou cenou, jednoduchosťou nasadenia a správy.


TÉMA ČÍSLA: DATA GOVERNANCE

iw_4_str_46_47.jpg

Či už je to systémová integrácia, alebo akvizícia inej spoločnosti - potreba zjednotiť dáta a jednoznačne identifikovať entity a ich atribúty je kľúčová úloha na efektívne riadenie a analýzu informácií v organizácii. Jasná identifikácia v podobe systému MDM pomáha pri riešení defraudácie, direct marketingu, finančného plánovania, uvádzania nových produktov, zákazníckych služieb a obchodovania v organizácii.


Kompletný obsah aprílového vydania magazínu INFOWARE:

iw_4_str_1_obsah.jpg

Aprílové vydanie magazínu pre IT profesionálov INFOWARE nájdete v stánkoch už 5. apríla.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter