Európsky týždeň e-Skills 2012 – IKT -zručnosti pre vyššiu zamestnanosť

S cieľom pomôcť Európe a predovšetkým európskej mládeži chopiť sa najlepších pracovných príležitostí prostredníctvom digitálnych technológií, spojili spoločnosti DIGITALEUROPE a European Schoolnet (Európska školská sieť, ďalej len EUN) svoje sily s Európskou komisiou - GR pre podnikanie a priemysel a pripravujú Európsky týždeň e-Skills 2012, ktorý sa bude konať od 26. do 30. marca 2012. IT Asociácia Slovenska sa bude už po druhýkrát podieľať na tomto projekte ako člen združenia DIGITALEUROPE v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je členom združenia EUN.

Nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá dosiahla v EU viac ako 40 % úroveň, je znepokojujúcim trendom. Príležitosti v oblasti matematiky, prírodných vied, informačných a komunikačných technológií, predstavujú kľúčovú úlohu pri tvorbe modernej pracovnej sily. Európsky týždeň e-Skills 2012 je kampaň zameraná na to, aby ľuďom ukázala ako získať prácu a nadobudnúť digitálne kompetencie pre život v dnešnej digitálnej dobe.

Európske spoločnosti vrátane popredných informačno-komunikačných predstaviteľov, ako sú Nokia, Microsoft, Cisco, Intel a ďalšie v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a orgánmi verejnej moci, prinesú rozsiahle a rôznorodé portfólio podujatí a aktivít do viac ako 30 európskych krajín. Ministerstvá, ktoré majú vo svojej kompetencii vzdelávanie, uznali význam informačných a komunikačných technológií a požiadavku spolupracovať s priemyslom. Tak bude možné sprostredkovať prácu ľuďom, ktorí ju hľadajú a poskytnúť informácie o kariérnych možnostiach.

"Malé a stredné podniky môžu rásť len vďaka tomu, že zamestnávajú vysoko kvalifikovaných ľudí," uviedol Dr. Erkki Ormala, prezident spoločnosti DIGITALEUROPE. "Správne zručnosti podporujú inovácie a podnikanie. Nemôžeme podceňovať význam digitálnych technológií, "dodal.

"Európsky týždeň e-Skills je vynikajúca príležitosť ako sa dozvedieť viac o tom, akými zručnosťami by ste mali disponovať, aby ste sa zamestnali," povedal Marc Durando, výkonný riaditeľ spoločnosti European Schoolnet.

Niektoré z najlepších pracovných pozícií sú ponúkané práve prostredníctvom technológií - predstavte si svet bez Twitteru alebo Facebooku, ktoré boli založené práve vďaka nadšeniu pre techniku, "doplnil Durando.

Výskumy spoločnosti IDC naznačujú, že 90 % všetkých pracovných miest bude vyžadovať v roku 2015 základnú úroveň e-zručností. Riešenie tejto témy je pre prácu a rast v nasledujúcich rokoch kľúčovou otázkou. Veľké spoločnosti vidia význam zapojenia čo najviac ľudí do digitálneho života, a to nielen pre potešenie, ale aj pre prácu.

Prvý Európsky týždeň e-Skills znamenal stovky podujatí a aktivít počas marca 2010. Zvýšilo sa tak povedomie 65 000 000 občanov v 35 krajinách o význame získavania e-zručností pre prácu a život. Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám, ktoré sa do uvedenej aktivity v roku 2010 zapojili.

Prípravné práce pre Európsky týždeň e-Skills 2012 budú zahájené v decembri 2011 a niektoré aktivity budú pokračovať až do mája 2012. Prezentácia možnosti pre vzdelávanie, odbornú prípravu a príležitosti pre rast zamestnanosť budú zlatým klincom príprav a zároveň preukážu význam informačno-komunikačných technológií pre každú novú prácu.

Hlavné aktivity, ktoré prebehnú na Slovensku:

Testovanie IT zručnosti - „IT FITNESS" testy
Cieľom testovania je zistiť úroveň IT zručnosti, schopnosti ich efektívneho využitia pri štúdiu, v práci, v každodennom živote. Predovšetkým u hlavnej cieľovej skupiny - mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj u zamestnancov malých a stredných podnikov a širokej verejnosti.

V priebehu februára - marca 2012 bude k dispozícii on-line test prostredníctvom ktorého si záujemcovia overia úroveň svojich IT zručností. Informovanie verejnosti o možnosti testovania bude publikované v médiách. Snahou je, aby sa do procesu testovania zapojila čo najväčšia skupina respondentov a boli tak získane relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku. Preto bude testovanie sprevádzané celým radom motivačných aktivít - súťaží, cieľom ktorých bude získanie čo najväčšieho počtu zapojených respondentov, ako napríklad: súťaž o najaktívnejšiu školu (školu s najväčším počtom zapojených študentov) a pod. Najúspešnejšie subjekty majú možnosť získať zaujímavé ceny. Výsledky testovania a víťazi súťaží budú vyhlásení v rámci tlačovej konferencie, ktorá bude usporiadaná po ukončení testovania v priebehu Európskeho týždňa eSkills 2012 (v marci 2012). V roku 2010 sa do testovania zapojilo takmer 50 000 účastníkov z celej Slovenskej republiky.

Súťaž študentov sieťových akadémií
Súťaž umožní študentom stredných a vysokých škôl prezentovať vedomosti v oblasti počítačových sietí. Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti. Súťaž bude organizovaná v dvoch kolách: školské (január - február) a národné kolo v rámci Európskeho eSkills týždňa. Očakávame, že do súťaže sa zapojí väčšina zo súčasne študujúcich viac ako 6 000 študentov.

Verejnosť, firmy a vlády sa môžu pripojiť k boju proti nezamestnanosti prostredníctvom Európskeho týždňa e-Skills 2012. Ak chcete pomôcť rozšíriť e-zručnosti pre prácu a život kliknite na http://eskills-week.ec.europa.eu a hľadajte spôsoby ako spoločne budovať digitálnu budúcnosť.

Zdroj: e-SkillsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter