ČR: VMware v Českej republike riadi Michal Stachník

vmware.JPG Mic­hal Stac­hník (39) se stal Coun­try Ma­na­ge­rem VMware v Čes­ké re­pub­li­ce. Na tu­to nově zříze­nou po­zi­ci přec­há­zí v rám­ci spo­leč­nos­ti VMware, kde do­po­sud za­stá­val fun­kci Se­nior Re­gio­nal Chan­nel Ma­na­ger pro vý­chod­ní Ev­ro­pu a Po­bal­tí. Ve své no­vé ro­li bu­de Mic­hal Stac­hník zod­pověd­ný za říze­ní veš­ke­rých ak­ti­vit spo­leč­nos­ti, im­ple­men­ta­ci ob­chod­ní stra­te­gie a za roz­voj spo­leč­nos­ti VMware na čes­kém tr­hu.

Před příc­ho­dem do VMware v ro­ce 2007 pra­co­val Mic­hal Stac­hník ve spo­leč­nos­ti Sym­an­tec ja­ko Coun­try Ma­na­ger pro země ji­ho­výc­hod­ní Ev­ro­py. Během své ka­riéry za­stá­val i různé po­zi­ce ve fir­mách IBM a Sun Mic­ro­sys­tems.

Mic­hal Stac­hník je ab­sol­ven­tem Vy­so­ké­ho uče­ní tec­hnic­ké­ho v Brně v obo­ru po­čí­ta­čo­vá věda. Je že­na­tý a má syna. Je­ho největším ko­níč­kem je umělec­ká fo­tog­ra­fie.

Zdroj: VMwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter