Štyri z piatich firiem sledujú zneužívanie pracovného času na počítačoch

pocitac.jpg Zamestnanci pracujú o polhodinu denne viac. Medzi najrozšírenejšie formy zneužívania firemných technológií patrí používanie e-mailu na súkromné účely, on-line nákupy a sociálne siete.

Monitorovanie zamestnancov sa vlani v slovenských firmách stalo prevažujúcim fenoménom. Počet firiem, ktoré boli nepriaznivým ekonomickým prostredím donútené okresávať náklady a uviedli z týchto dôvodov do prevádzky softvérové nástroje na sledovanie efektivity zamestnancov, sa podľa údajov spoločnosti truconneXion už ku koncu roka 2009 blížil k trom štvrtinám. V priebehu uplynulého roka trh ďalej vzrástol, rast sa týkal najmä masívnosti nasadenia sledovacieho softvéru. V súčasnosti štyrom z piatich firiem v SR nie je ľahostajné, či sa ich zamestnanci na firemnom počítači hrajú alebo riešia súkromné záležitosti, a aktívne to sledujú. Podľa výsledkov prieskumu uskutočneného medzi dvoma stovkami firiem akcent na monitorovanie v roku 2011 ešte zosilnie – 35,9 % firiem považuje zneužívanie pracovného času na počítačoch za kľúčovú oblasť riešenia, čo je ešte vyššie percento než pred rokom.

Celkový zneužívaný čas sa v priebehu roka skrátil z jednej a pol na priemerne jednu hodinu denne, ktorú zamestnanec venuje svojim aktivitám nesúvisiacim s jeho prácou. Medzi najrozšírenejšie formy zneužitia firemných technológií patrí využívanie e-mailu na súkromné účely, on-line nákupy a sociálne siete.

Jedna hodina odreagovania v priebehu pracovnej činnosti denne sa už blíži k obvyklému časovému profilu pracovníka, ako ho načrtáva David Gruber, odborník na techniky duševnej práce. „Typický duševný pracovník vydrží v absolútne špičkovej sústredenosti asi pätnásť minút, potom potrebuje niekoľko desiatok sekúnd na zmenu stavu mysle. A v týchto cykloch striedania koncentrácie vydrží pracovník zhruba hodinu a pol – potom mu prospeje desať až pätnásť minút pauzy,“ objasňuje David Gruber.

David Gruber stojí na strane win-win medziľudských vzťahov vo firmách a inštitúciách a na základe tohto prístupu si dovoľuje navrhnúť akési „zlaté pravidlo“ využívania firemného internetu na nepracovné účely. „Pokiaľ pauza a odreagovanie na internete viac pracovných síl dáva (= regeneruje), než berie, vtedy nech pokojne zamestnanec surfuje. Len čo mu to však začne viac energie brať, nech sa vráti k svojej práci. Presná hranica, kde sa motivujúci účinok relaxácie zlomí na negatívny, neexistuje. Keby ju niekto poznal, bol by najúspešnejším šéfom na svete. Vždy totiž záleží na konkrétnej profesii a situácii,“ uzatvára konzultant David Gruber.

Internet nezakazovať, je to krajné riešenie
Ďalší rozšírený prístup k zneužívaniu firemných IT zdrojov je odstrihnutie „hravých“ zamestnancov od internetu alebo aspoň od nepohodlných webových stránok. Prieskum ukázal, že firiem, ktoré čiastočne či úplne obmedzujú prístup k internetu, je viac než polovica (56,8 %). Advokátka Lenka Altnerová z advokátskej kancelárie Abbot Legal ako príklad stránok, ku ktorým zamestnávateľ preventívne zamedzuje prístup zamestnancom, uvádza platené stránky alebo stránky s nevhodným obsahom. „V súlade so svojím oprávnením určiť rozsah používania pracovných prostriedkov by mali zamestnávatelia zvážiť, či povolia svojim zamestnancom využívanie internetu na súkromné účely a za akých podmienok (napríklad cez prestávky na jedlo a oddych). Iste možno odporučiť zákaz vytypovaných služieb, napríklad download súborov s mediálnym obsahom, četovanie a posielanie reťazových e-mailov,“ hovorí Lenka Altnerová z advokátskej kancelárie Abbot Legal.

graf.JPG

Graf: Najbežnejšie formy zneužívania IT vo firmách

V prípade úplného odstrihnutia zamestnancov od internetu však odborníci na motiváciu zamestnancov upozorňujú na prílišný reštriktívny efekt tohto opatrenia. Ani David Gruber nie je v tomto bode priaznivcom absolútnych riešení a neodporúča stanovisko „úplne zakázať internet“. Ako vhodný prístup zo strany nadriadeného sa Davidovi Gruberovi zdá presadzovanie nasledujúceho pravidla: „Vážení zamestnanci, keď budete pracovať ako draci, do bodky si plniť pracovné povinnosti, ak neinfikujete počítač ani inak nepoškodíte firmu, som ochotný prižmúriť oko nad vašou internetovou návštevou akejkoľvek stránky.“ Podľa jeho názoru sa taký zrelý prístup šéfa v prípade plnenia z oboch strán oplatí tak zamestnancom, ako aj firme.

So stanoviskom nadriadeného „dôveruj“ sa obzvlášť v spojení s modernými technológiami spája i staré dobré „preveruj“. „Nadriadený nemá pri súčasnom spôsobe práce bez sofistikovaného kontrolného softvéru šancu zistiť, čím sa vlastne podriadení na počítačoch zaoberajú. Ich kontrola v rámci pravidiel je nielen nevyhnutná, ale aj zdravá. Už samotné rozšírenie informácie, že sú zamestnanci monitorovaní, má preventívny účinok a významne zvyšuje ich efektivitu na pracovisku,“ uzatvára Robert Kleiner zo spoločnosti truconneXion.

Zdroj: truconneXionOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter