Notebook Expo už túto sobotu!

notebookEXPO.jpg Príď­te na No­te­book Expo, je­di­neč­nú vý­sta­vu no­te­boo­kov a spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na Slo­ven­sku, už za­jtra v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve.

Uvi­dí­te, čo ste eš­te ne­vi­de­li, za­ži­je­te, čo ste eš­te ne­za­ži­li! Množ­stvo no­te­boo­kov, spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, no­vi­niek na slo­ven­skom tr­hu, za­ují­ma­vých pred­ná­šok, ko­pec sú­ťa­ží a zá­ba­vy. Sta­čí len prísť a vy­hrať už za­jtra!

Ak ste si eš­te nes­tih­li kú­piť lís­tky, mô­že­te si ich stá­le kú­piť v sie­ti TIC­KET PO­RTAL za ce­nu 3,98 €. Vstu­pen­ka sa dá kú­piť aj v deň ko­na­nia vý­sta­vy pria­mo na mies­te za 9 €.

Za­re­gis­tro­va­ní účas­tní­ci na pred­náš­ky v rám­ci No­te­book Expo mu­sia byť v sá­le 5 mi­nút pred za­ča­tím pred­náš­ky. V opač­nom prí­pa­de ne­vie­me ga­ran­to­vať mies­to.

No­te­book Expo už za­jtra! Viac na www.no­te­boo­kexpo.sk. Te­ší­me sa na vás!Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter