TS: Študentská súťaž ACM SPY o 1 000 EURO je zahájená

Študentská súťaž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) pre rok 2010 bola spustená tento mesiac. Súťaží sa o najlepšiu diplomovú a o najlepšiu bakalársku prácu v oblasti informatiky a informačných technológií, víťazi získajú finančnú odmenu vo výške 1 000 € a 300 €. Súťaž Súťaž organizujú v spolupráci české a slovenské univerzity a súkromné firmy s cieľom podporiť študentov pri venovaní väčšieho úsilia v štúdiu, ktorého výsledky neskôr uplatnia v praxi.

Študentská dúťaž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) pre rok 2010 bola spustená tento mesiac. Súťaží sa o najlepšiu diplomovú a o najlepšiu bakalársku prácu v oblasti informatiky a informačných technológií, víťazi získajú finančnú odmenu vo výške 1 000 € a 300 €. €. Ale nie len to, získajú ďaleko viac v podobe prestíže umiestnením v galérii najlepších. Súťaž organizujú v spolupráci české a slovenské univerzity a súkromné firmy s cieľom podporiť študentov pri venovaní väčšieho úsilia v štúdiu, ktorého výsledky neskôr uplatnia v praxi. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti českých a slovenských univerzít, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na magisterskom (inžinierskom) stupni štúdia alebo bakalársku prácu na bakalárskom stupni štúdia v akademickom roku 2009/2010, téma nimi zvolenej práce zapadá do oblasti informatiky a informačných technológií a do 6. 7. 2010 podajú prihlášku.

Súťaž je rozdelená do 2 kategórií:
 Magisterská (inžineirska): víťaz získa finančnú odmenu 1 000 €, vedúci jeho diplomovej práce 200 €
 Bakalárska: víťaz získa finančnú odmenu 300 €, vedouci jeho diplomovej práce 100 € Víťazi oboch kategórií budú vyhlásení vo finálovom kole, ktoré prebehne na prelome októbra/novembra 2010 v Prahe. Do finálového kola postúpi z každej kategórie 5 finalistov.

Súťaž inicializovala a záštitu nad súťažou prevzala česká a slovenská pobočka celosvetovej profesijnej organizácie ACM (Association for Computing Machinery) - Czech ACM a Slovakia ACM. ACM SPY nadväzuje na tradíciu súťaže ACM Student Research Competition, ktorú od roku 2003 organizovala Czech ACM a vysoké školy v ČR a SR, od roku 2009 aj Slovakia ACM, a na tradíciu súťaže IT diplomky roku, ktorú najprv organizovala spoločnosť Profinit. Hlavným organizátorom ročníku 2010 je firma Profinit, partnerom je Microsoft a mediálnym partnerom PC revue.

„Firma Profinit najprv organizovala v spolupráci s vysokými školami súťaž IT diplomka roka, čo bola súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti Software Engineering a Computer Science. Úlohu hlavného organizátora súťaže ACM SPY pre rok 2010 sme prijali okrem iného preto, že súťaže sú veľmi podobné, majú rovnaký cieľ, oslovujú rovnykých študentov a s vysokými školami dlhodobo spolupracujeme na rôznych projektoch„ vysvetľuje zapojenie firmy do súťaže Tomáš Pavlík, CEO, Profinit.

Súťaž priamo podporujú, zabezpečujú hodnotenie jednotlivých prác a prevzali zodpovednosť za kvalitu tieto české a slovenské univerzity, ktoré pre ročník 2010 organizačne zastrešuje Slovenská technická univerzita v Bratislave:
 České vysoké učení technické Praha
 Univerzita Karlova v Praze
 Vysoké učení technické v Brně
 Masarykova univerzita v Brně
 Západočeská univerzita v Plzni
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 Slovenská technická univerzita v Bratislave
 Univerzita Komeského v Bratislave
 Žilinská univerzita
 Technická univerzita v v Košiciach
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zdroj: TS ACMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter