Združenie Košice IT Valley prinieslo oživenie IT prostredia na východe Slovenska

Úspechom priemyslu informačno-komunikačných technológií (IKT) v košickom regióne bolo venované stretnutie členov a hostí združenia právnických osôb Košice IT Valley, ktoré sa uskutočnilo 3. novembra 2009 pod názvom Get Together v hoteli Yasmin v Košiciach.

Združenie Košice IT Valley, ako spoločná iniciatíva IT firiem, univerzít a verejnej správy, vzniklo na jar 2007. Pôvodne desaťčlenné združenie, ktorého zakladajúcimi členmi boli Košický samosprávny kraj, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, T-Systems Slovakia, Siemens PSE, NESS KDC, VSE IT služby, Cisco Systems Slovakia, Microsoft Slovakia a Slovak Telekom, má v súčasnosti 21 členov a 5 sympatizantov, z toho je 19 IT spoločností.

Podľa riaditeľa združenia Košice IT Valley Petra Sinčáka cieľovou víziou je rozvíjať inovačné prostredie v Košickom kraji, podporovať tamojšie firmy poskytujúce IT služby a produkty, ale aj všetkých, ktorí chcú využívať moderné IT riešenia. Vďaka synergickému efektu, ktorý vytvára spolupráca akademického a priemyselného prostredia, podporovaná miestnou a regionálnou samosprávou, už dnes možno hovoriť o oživení prostredia informačných technológií (IT) na východe Slovenska.

Ako konštatoval rektor Technickej univerzity (TU) v Košiciach Anton Čižmár, akademická pôda hodnotí prínos IKT firiem etablovaných v regióne veľmi pozitívne. „Našim absolventom sa otvorili nové pracovné príležitosti, zatraktívnilo sa univerzitné štúdium v odboroch zameraných na IKT a v mnohom sa zlepšila spolupráca a komunikácia našich pedagógov s predstaviteľmi IKT priemyslu,“ uviedol rektor TUKE. Konkrétnym výsledkom spolupráce sú nové laboratóriá a nové študijné odbory, lepšie prispôsobené potrebám praxe. „Oceňujeme účasť zamestnancov IKT firiem na pedagogickom procese, pretože aj ich pričinením študenti už počas štúdia spoznávajú praktický život,“ dodal Čižmár. K zlepšovaniu IKT vzdelávania a k rastu konkurencieschopnosti regiónu prispel aj jeden z iniciátorov a zakladateľov združenia Košice IT Valley – spoločnosť T-Systems Slovakia. „Spolu s ďalšími členmi združenia prispievame k rozvoju IKT priemyslu v našom meste a kraji a sme jedným z príkladov úspešnej zahraničnej investície do tejto oblasti na Slovensku,“ vyhlásil generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Jozef Ondáš. Spoločnosť, ktorá vznikla začiatkom roku 2006, má v súčasnosti takmer 1500 pracovníkov. Vzhľadom na potreby vyše 400 korporátnych a mnohých globálnych klientov z celého sveta ich počet naďalej rastie.

Rozvoj T-Systems Slovakia podporil aj štát. Vláda SR odsúhlasila na rozvoj spoločnosti a vytvorenie nových pracovných miest dva príspevky v celkovej výške 13,53 mil. eur. Spoločnosť zároveň dostala do konca roku 2012 daňové úľavy v maximálnej výške 3,35 mil. eur.

„Euro investované štátom do rozvoja IKT priemyslu prinesie štátu omnoho viac než euro investované do rozvoja automobilového či strojárskeho priemyslu alebo do výroby elektronických zariadení. IT odvetvie pri rovnakom objeme produkcie ako pri výrobe dopravných prostriedkov vytvorí približne trikrát toľko pridanej hodnoty a vyplatí viac ako päťkrát toľko miezd,“ tvrdí Ondáš.

Prospešné vzťahy má T-Systems Slovakia aj s TUKE a UPJŠ v Košiciach. Spoločné programy, ktoré absolvovalo vyše 700 zamestnancov spoločnosti, umožnili firme rásť a priniesli doplnenie vzdelania ďalším viac ako 400 záujemcom z celého Košického kraja. Investícia T-Systems International, ktorá zlepšila podnikateľské prostredie v Košiciach, zároveň ukázala, že na východe Slovenska sa oplatí investovať aj v takom náročnom odvetví, ako sú IKT. Podporila tým ďalšie investície v metropole východu, medzi ktoré patrí aj výstavba nového administaratívno-obchodného komplexu Cassovar Business Center.

Združenie Košice IT Valley nechce zanedbávať ani oblasť výskumu a inovácií, ktoré môžu v budúcnosi posilniť konkurencieschopnosť, ziskovosť a postavenie regiónu. „Cestou k splneniu tohto cieľa je vytvorenie účinného IT klastra, ako prostriedku integrujúceho akademickú sféru, IT priemysel a samosprávu na východnom Slovensku do znalostného trojuholníka, podobne ako je to v Českej republike, Fínsku či Veľkej Británii,“ zdôraznil Sinčák. Takzvaný klaster (anglicky cluster) je moderná forma regionálnej spolupráce firiem, inštitúcií, vysokých a stredných škôl a neziskových organizácií. IT klaster, spájajúci vedecko-výskumné, vývojové, vzdelávacie a výrobné subjekty v oblasti informačných technológií je v globalizovanom svete nevyhnutnou podmienkou rozvoja dalších odvetví, ktoré sú závislé od informácií a komunikácií.

Zdroj: TS IT ValleyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter