Linux má do 2013 dosiahnuť 23 % na trhu mobilných zariadení

Linuxové operačné systémy by mali dosiahnuť významný rast na trhu mobilných komunikačných zariadení a zariadení so zabudovaným systémom (embedded devices). Analytici z firmy ABI Research predpovedajú, že mobilné zariadenia na linuxovej báze dosiahnu takmer štvrtinový podiel na trhu do piatich rokov. Výrobcovia prenosných zariadení sa pre tento operačný systém rozhodujú najmä z dôvodu znižovania nákladov na licencie a vývoj, ako aj preto, lebo Linux poskytuje značnú flexibilitu. Do roku 2013 sa očakáva od Linuxu už druhé miesto na trhu, hneď za OS Symbian. Trh zároveň očakáva tvrdý boj medzi otvorenými platformami Android (projekt Open Handset Aliancie, skupiny 30 spoločností kam patria napríklad China Mobile, HTC, Intel, Motorola, nVIDIA, Qualcomm, T-Mobile, Telefonica, LG Electronics či eBay) a LiMo (projekt Limo Foundation, zastúpený spoločnosťami ACCESS, Aplix, Azingo, LG Electronics, McAfee, Motorola, NEC, NTT DoCoMo, Orange, Panasonic, Samsung Electronics, Texas Instruments, Verizon, Vodafone a Wind River). Zároveň sa vytvára aj priestor pre ďalšie riešenia, ako sú Maemo či Moblin.

Android má vlastné vývojové prostredie založené na Jave, ktoré nepodporuje natívne aplikácie; LiMo navyše podporuje existujúce nástroje GTK+, a tak môžu byť využívané populárne aplikácie. V prospech rastu Linuxu svedčí aj jeho podpora na platforme založenej na procesoroch Atom spoločnosti Intel. Paradoxom pri tom zostáva, že spoločnosti ako LG Electronics, Motorola, Samsung Electronics alebo Intel podporujú hneď obe konkurenčné platformy, a tak je ťažké predpovedať, ktorá platforma nakoniec zvíťazí.

Zdroj: arstechnica.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter