Spoločnosti a podniky sa už open source neboja

 Nástup open source softvéru v podnikovom prostredí bol nenápadný, keď IT profesionáli v zamestnaní začali potichu používať server Apache a vývojárske nástroje. Pritom sa riadili myšlienkou: „Skôr bude odpustené ako dovolené.“ Nehovoriac o ďalšom aspekte: „Jednoduchšie je použiť open source ako získať peniaze na nákup komerčných produktov.“ To však už dnes neplatí.

Prieskum, v ktorom sa zúčastnilo 328 respondentov zložených z IT manažérov (59 %), IT profesionálov (20 %), biznis manažérov (13 %) a biznis profesionálov (8 %), ukázal, že až viac než polovica z nich (53 %) používa open source softvér v podniku. Ďalších 10 % potvrdilo, že sa tak chystajú urobiť v nasledujúcom roku. Takmer polovica (44 %) z opýtaných už považuje zavádzanie open source riešení za rovnako problematické ako zaobstarávanie komerčných produktov. Zamestnanci pracujúci s open source softvérom používajú hlavne operačný systém Linux (78 %), databázové systémy a webové servery (74 %) a vývojové prostredia, ako je napríklad Eclipse (61 %). Až 29 % respondentov používa podnikové open source aplikácie, ako sú CRM (Customer relationship management) a ERP (Enterprise resource planning). Populárne sú však aj aplikácie určené pre širší okruh používateľov, s ktorými pracuje až 45 % opýtaných. Tam patrí napríklad aj populárny kancelársky balík OpenOffice.org. Zaujímavé je zistenie, že operačnému systému Linux dôveruje až 58 % opýtaných natoľko, že by na ňom mohli byť nasadené tie najdôležitejšie služby, ktoré podnik využíva.

Hlavné výhody a príčiny obáv
Podľa IT profesionálov je hlavným dôvodom na zavádzanie open source finančná stránka, ale nie je to jediný dôvod. Až tretina zamestnancov uviedla, že prístup k zdrojovým kódom je veľká výhoda, ale 12 % zastáva názor, že aplikácie s otvoreným zdrojovým kódom sú napísané kvalitnejšie, a 22 % respondentov sa zhodlo na tom, že open source softvér je, čo sa týka funkčnosti, jednoducho lepší.

Aj napriek tomu, že už takmer dve tretiny spoločností používajú open source alebo sa chystajú tento softvér zaviesť, sú tu ešte tri veľké obavy:
    ● technická podpora (45 %)
    ● dostatočné informácie o dostupných softvérových riešeniach (29 %)
    ● bezpečnostné otázky (26 %)
Ako vidieť, kvalita open source produktov nie je tá najväčšia prekážka. Ako hlavnú príčinu obáv ju uviedlo len 20 % respondentov. Obavy spoločností, či už tých, ktoré open source využívajú, alebo tých, ktoré používajú klasické softvérové riešenia, sa nelíšia. Polovica zamestnancov, ktorí v podnikoch používajú open source, uviedla, že technická podpora týchto riešení je najväčšia prekážka. Na druhej strane však tretina opýtaných, ktorí open source v podnikoch nepoužívajú, takisto uviedla ako primárny dôvod nedostatočnú technickú podporu.

Vnímanie zo strany vývojárov
Vývojári open source softvéru majú na vec iný názor. Podľa prieskumu spoločnosti Evans Data sú najväčšími prekážkami hlavne preferencie vedenia podniku, ktoré sa uchyľujú ku komerčným produktom, nedostatok hardvérových ovládačov a potreba naučiť sa pracovať s iným softvérom. Len 15 % vývojárov si myslí, že prekážkou je nedostatočná technická podpora.

Z prieskumu teda vyplýva, že viac ako polovica podnikov dnes používa open source softvér. Spoločnosti často využívajú open source riešenia podobne ako freewarové aplikácie; teda pracujú s aplikáciou zadarmo, ale zdrojový kód ich vôbec nezaujíma. Inak sú na tom podniky zamestnávajúce IT profesionálov. Tí využívajú open source knižnice a začleňujú ich časti – či už zmenené, alebo bez zmeny – do svojho vlastného kódu. Osemnásť percent zamestnancov používa vo svojich aplikáciách takýto kód často a 36 % príležitostne. No až polovica zo zamestnancov nahlasuje prípadné chyby v softvéri alebo ináč prispieva do komunity open source. Podľa výsledkov prieskumu už jasne neplatí pravidlo, ktoré hovorilo, že open source je pre podnikové prostredie nevhodné riešenie.

Zdroj: cio-asia.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter