Nový malware získa rootovské práva bez vedomia používateľa

malware-550x275.jpg LookOut dnes na svojom blogu upozornil na ďalšiu hrozbu, ktorá sa objavila pre operačný systém Android. Ide o novú variantu malware Legacy Native (LeNa), ktorý používa GingerBreak exploit k získaniu rootovských práv v zariadeniach s Androidom 2.3.3 a nižším. Malware zatiaľ nebol objavený v žiadnej aplikácií na Google Play a môžete ho nájsť len v niektorých alternatívnych marketoch. Jednou z napadnutých aplikácií je aj kópia populárnej hry Angry Birds Space, ktorá sa javí byť úplne totožná s originálnou verziou, s jediným rozdielom, je infikovaná vyššie spomínaným malwarom.

Hneď po nainštalovaní aplikácie sa do telefónu prenesie škodlivý “náklad” – dvojica binárnych súborov. Jeden súbor využíva chybu v OS pre GingerBreak, pomocou ktorej je neskôr možné nainštalovať aktualizovanú verziu LeNa. Po nainštalovaní komunikuje malware so vzdialeným serverom, od ktorého prijíma príkazy na inštalovanie ďalších balíkov a otváranie rôznych URL vo webovom prehliadači.

Zatiaľ sa zdá, že LeNa nainštaluje len jedinú aplikáciu, čínsky alternatívny market s názvom com.the9.gamechannel. Ten sa samozrejme nainštaluje a spustí bez vedomia používateľa. Aplikácia sa zatiaľ nejaví byť veľmi škodlivá, každopádne ak náhodou postrehnete podozrivé správanie mali by ste byť viac ostražití.

Samozrejme všetky zariadenia s nainštalovanou aplikáciou Lookout sú proti tejto hrozbe chránené.

Zdroj: MojAndroid.sk


Zdroj: www.mojandroid.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter