Podľa vyjadrenia Scotta Charneyho, by vláda mala mať právo zabrániť infikovanému počítaču pripojiť sa k internetu

Microsoft: Vláda by mala mať právo dať počítač do karantény

scott_charney.jpg Podľa vyjadrenia Scotta Charneyho, viceprezidenta spoločnosti Microsoft, na konferencii RSA, ktorá sa konala minulý týždeň v San Franciscu (USA), by vláda mala mať právo zabrániť infikovanému počítaču pripojiť sa k internetu, teda by mala mať možnosť dať ho do karantény, podobne ako má právo dať do karantény človeka nakazeného nebezpečnou infekčnou chorobou.

Táto myšlienka by sa podľa Charneyho mala rozšíriť na spotrebný trh, kde operuje väčšina botnetov. Úlohou umiestňovať počítače do karantény, odpojením od internetu, by mali byť poverení poskytovatelia internetových služieb (ISP). Nepredpokladá však všeobecnú akceptáciu tejto myšlienky verejnosťou a ani samotnými poskytovateľmi internetových služieb. Predpokladá, naopak, odpor zo strany používateľov, pretože ISP by zasahovali do ich súkromia a verejnosť by mohla mať obavu, že sa táto právomoc rozšíri aj na identifikáciu nelegálne nadobudnutého obsahu chráneného autorským právom, ako sú filmy a hudobné nahrávky.

Presadenie takéhoto modelu ochrany pred škodlivým softvérom si pravdepodobne vyžiada súčinnosť štátu. Charney dodáva, že diskusia k téme a prvé kroky týmto smerom by sa mohli udiať v priebehu dvoch až piatich rokov.

Ďalší zaujímavý aspekt je model financovania týchto opatrení. Do úvahy prichádzajú sily trhu, keď napríklad odpojenie infikovaných počítačov môže ušetriť ISP náklady znížením zaťaženia prenosových liniek dátovými prenosmi generovanými škodlivým softvérom. Ak motivácia trhu nebude stačiť, do úvahy prichádza použitie časti daňových príjmov štátu.

Zdroj: The InquirerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter