Bezpečnostná chyba v DNS – ešte nebezpečnejšia?

 Na konferencii Black Hat, ktorá sa konala v Las Vegas, poukázal bezpečnostný expert Dan Kaminsky na to, že bezpečnostná chyba v Domain Name System (DNS), ktorú pred niekoľkými mesiacmi objavil, je oveľa nebezpečnejšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Princíp tejto bezpečnostnej chyby a nejaké detaily, ktoré Kaminsky pôvodne predstavil, boli len špičkou ľadovca.

Po zverejnení chyby v DNS sa považoval za najväčšiu hrozbu útok DNS cache poisoning, pri ktorom dochádza k podvrhnutiu falošných DNS záznamov DNS serveru. Týmto spôsobom mohol útočník jednoducho sfalšovať internetovú stránku a nasmerovať obeť na stránku s malwarom alebo phishingom. Ale vzhľadom na to, že táto bezpečnostná chyba sa nachádza v celosvetovo rozšírenom protokole, ktorý využíva množstvo rôznych programov, navedenie webového prehliadača na falošnú stránku je len jeden z mnohých možných útokov. Okrem hijackingu (únosu) webového prehliadača môžu hackeri zaútočiť na množstvo iných aplikácií, protokolov a služieb. Ohrozené sú služby ako e-mail, FTP, BitTorrent, Telnet, SSH či služba SSL, ktorá sa používa napríklad pri on-line bankingu.

Automatické softvérové aktualizácie napríklad v produktoch Microsoft alebo Apple sa môžu takisto stať cieľom útoku, pri ktorom dôjde k nainštalovaniu malwaru, vyzerajúceho ako skutočná aktualizácia. Dan Kaminsky pozná najmenej 15 spôsobov, ktorými dokáže využiť túto bezpečnostnú chybu v DNS. Viac o tejto bezpečnostnej chybe sa možno dozvedieť zo stránky DoxPara.com.

Zdroj: The InquirerOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter