Nový OS X cracknutý; kúpa iPhone len s pomocou kreditky

Len nedávno vydaný OS X Leopard sa už podarilo cracknúť; stalo sa tak za jediný deň od vydania tohto nového operačného systému spoločnosti Apple. Detaily o cracku boli vydané na stránke OSx86scene.com. Upravený operačný systém je možné nainštalovať na akékoľvek PC s predchádzajúcou verziou OSX. V návode sa nachádzajú inštrukcie ako si upraviť originálne DVD (pirátsky dostupné napr. na BitTorent) na cracknutú verziu. Nová verzia OS X zatiaľ vyžaduje procesory so SSE3, aktualizácia OS pre SSE2 už zrejme tiež koluje po pirátskych sieťach. Akýkoľvek postup napísaný vyššie je samozrejme proti pravidlám používania softvéru spoločnosti Apple. Je trošku škoda, že "jabĺčkoví" piráti systém nemajú problém používať, napriek tomu, že by sa ho už len z protimonopolného princípu patrilo podporiť, keď už ho niekto používa. "Fanúšikovstvo" Apple má teda zrejme aj svoju temnú stránku.

Ak sa čitateľom zdal predchádzajúci odstavec mierne zvláštny, tento nasledujúci im bude pripadať zrejme ešte bizardnejší. Spoločnosť Apple sa začala pridŕžať novej politiky, podľa ktorej nemôžu predajcovia nikomu predať viac než dva telefóny iPhone a zároveň ich už viac nemôžu predávať za hotové peniaze, ale len v rámci platby kreditnou kartou. Spoločnosť potvrdila, že tieto nové nezvyčajné podmienky predaja začali v USA platiť minulý týždeň. Firma sa týmito krokmi snaží zamedziť hromadnému nákupu telefónov a ich následnej úprave, ktorá by telefóny odomkla pre siete iných operátorov ako AT&T. To, čo by sa dalo nazvať ako bránenie svojim zákazníkom v nákupe vlastných produktov, vysvetľuje PR manažérka firmy ako opatrenie na to, aby sa telefóny dostali každému jednému zákazníkovi.

Zdroj: forum.osx86scene.com, macnn.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter