Ochrana dát na Mac OSX. Máme sa báť?

Aké by to bolo, keby sme mali zariadenie, ktoré po pripojení ku počítaču dokáže skopírovať všetky dôležité osobné informácie z počítača? Vaše heslá, loginy, informácie o bankových účtoch, emaily a mnoho ďalších... a všetky tieto kľúčové informácie elegantne uloží a potenciálny zločinec alebo špión si ich odnesie vo vrecku. Nepripomína to film o istom agentovi Britskej tajnej služby?

V spoločnosti SubRosaSoft nás prinútili sa pozrieť na túto úvahu triezvejšie, po tom, ako uviedli na trh zariadenie MacLockPick. Ide o prenosný USB flash disk, teda nenápadný kompaktný USB kľúč. Tým ale vymenúvanie jeho „zázračných“ vlastností ešte len začína. MacLockPick totižto po pripojení k počítaču Apple vybavenému systémom Mac OSX, dokáže do svojej internej pamäte nahrať všetky zašifrované osobné informácie, ktoré jednoducho „zabalí“.
Následne je možné pozrieť si uloženú databázu na inom počítači, či už vybavenom operačným systémom Mac OSX ale aj Windows alebo LINUX.

MacLockPick je ale dostupný len pre ochrancov zákona, prípadne súkromných detektívov, ktorým má pomôcť najmä pri usvedčovaní zločincov (zjavne len tých, čo používajú Mac OSX). Cena, za ktorú sa zariadenie týmto „vyvoleným“ predáva je 499,95$, pričom na základe Vašej profesie sa odvíjajú možné zľavy.
Predstava, že sa toto zariadenie dostane do nepovolaných rúk ako už aj samotná existencia tohto zariadenie určite v niektorých z nás vyvoláva obavy.

Zdroj: SubRosaSoft, engadgetOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter