Konferencia Bezpečnosť dát 2004!

 Piaty ročník tradičnej bratislavskej konferencie Bezpečnosť dát sa blíži. Dlhoročný organizátor tejto akcie, spoločnosť AEC Bratislava, spolu so Slovenskou asociáciou pre informačnú bezpečnosť (SASIB) a mediálnym partnerom PC REVUE, srdečne pozýva všetkých záujemcov o problematiku ochrany dát a počítačovej bezpečnosti dňa 14. apríla 2004 (v stredu) do kongresovej sály bratislavského hotela Holiday Inn.

Pri pohľade na program zistíte, že i tento rok na konferencii vystúpi množstvo prednášajúcich, ktorých meno v oblasti bezpečnosti dát niečo znamená. Program tohtoročnej konferencie je tradične rozdelený do dvoch blokov:

BEZPEČNOSŤ DÁT A ANTIVÍRUSOVÁ OCHRANA

Hacking v Linuxe
Tomáš VOBRUBA, AEC, spol. s r.o. , Brno, ČR

Komplexná antivírusová ochrana
Bc. Patrik DRUGDA, AEC Bratislava, s. r. o.

Spam a vírusy – bratia v zbrani
Ing. Miroslav TRNKA, ESET s.r.o., Bratislava

ELEKTRONICKÝ PODPIS V PRAXI

K otázkam zavádzania elektronického podpisu v SR
Ing. Peter ORAVEC, Národný bezpečnostný úrad SR, Bratislava

Čo sa skrýva za technológiou PKI
Doc. Ing. Ladislav HUDEC, CSc., CISA, FIIT STU Bratislava, L&D Consulting s.r.o. Bratislava

Elektronický podpis pre koncových používateľov
Ing. Ľuboš BATĚK, Viasec, s.r.o. Bratislava

Výhody modulárnych PKI pri implementácii do IS
Ing. Petr VANĚK, AEC spol. s r. o. , Brno, ČR

Bezpečnostný audit certifikačných autorít
Ing. Ondrej STRNÁD, CSc., REI s.r.o., Bratislava

Ako funguje elektronická podateľňa
Ing. Rastislav MACHEL, Metagroup CESE, SRN

Skúsenosti s používaním elektronického podpisu v praxi
Ing. Pavol FRIČ, CSc., DITEC a.s., Bratislava

Podrobný prehľad prednášok i anotácií nájdete vrátane on-line prihlášky na www.aec.sk.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter