Nemecký súd: GPL platí pre všetkých

Spoliehať sa na armádu právnikov sa neoplatí ani v boji s oveľa slabším súperom. Výrobca D-Link, ktorý použil Linux vo svojich sieťových zariadeniach a pritom sa odmietol podriadiť podmienkam licencie GPL, dostal po prstoch. Nemecký súd skonštatoval, že podmienkami GPL sa musí riadiť každý, kto chce kód viazaný licenciou využívať.

Licencia GPL sa riadi myšlienkou, ktorá sa dá zhrnúť asi takto: Máš slobodu využívať softvér a robiť si s ním, čo chceš, za podmienky, že každý, komu softvér poskytneš, bude môcť užívať rovnakú slobodu. V praxi to znamená, že k programom je voľne k dispozícii zdrojový kód, ktorý si môže ktokoľvek svojvoľne upraviť. V prípade ďalšej distribúcie (či už pôvodného, alebo upraveného programu) však treba znova distribuovať všetky zdrojové kódy – pôvodné aj upravené. Tým je zabezpečené, že nikto nemôže ťažiť z práce iného bez toho, aby zároveň poskytol výsledky svojej práce. Pravdaže, stávajú sa prípady, keď si firma alebo jednotlivec vyloží licenciu po svojom a k ďalej distrubuovanému produktu už zdrojový kód neposkytne. Takéto situácie sa snaží riešiť stránke gpl-violations.org, ktorá GPL bránila aj v tomto prípade.

Celú právnu kauzu dokumentuje server Groklaw. Nemecký D-Link využíva vo svojich komponentoch jadro Linuxu šírené pod licenciou GPL, ale neposkytuje jeho upravené zdrojové kódy. Firma bola od roku 2004 ustavične upozorňovaná na porušovanie licencie a niekoľkokrát prisľúbila aj nápravu, teda ukončenie používania Linuxu a/alebo uvoľnenie zdrojových kódov. Nižší súd v Mníchove takisto medzitým rozhodol, že D-Link sa musí podriadiť licencii, ak chce Linux využívať.

Kauza sa pre ustavičné neplnenie a nové porušovanie podmienok dostala pred vyššiu inštanciu nemeckého súdu. Tu sa D-Link začal brániť zaujimavým spôsobom: napadol zákonnosť samotnej GPL. Podľa firmy je GPL v zásade nelegálna preto, že obsahuje klauzuly o vynútenej cene (pozn.: pravdepodobne sa myslí pasáž o cene poskytnutia zdrojových kódov, ktorá musí byť maximálne na úrovni nákladov na ich poskytnutie). Takáto formulácia by mala porušovať nemecké protimonopolné zákony, ktoré bránia kartelovým dohodám. Keby to bola pravda a GPL by odporovala zákonu, D-Linku by podľa vlastného predpokladu malo a priori vzniknúť právo využívať Linux podľa vlastného uváženia. Samozrejme, že je to nezmysel – a v tomto duchu sa vyjadril aj súd. Ten sa zatiaľ nezoaberal legálnosťou licencie; iba skonštatoval, že od momentu, ako D-Link začal využívať patričný softvér, musí sa riadiť podmienkami a distribuovať deriváty podľa nich. V prípade, že by GPL v niektorých bodoch predsa len odporovala zákonu, znamená to iba toľko, že patričné body licencie sú neplatné, a nie že vzniká automatický nárok na distribúciu softvéru. D-Link teraz musí zaplatiť všetky súdne trovy aj iné náklady a zariadiť súlad s GPL. Úplné znenie súdneho rozhodnutia je na stránke zastupujúcej právnickej kancelárie v nemčine.

Napriek úspešnému koncu vidia mnohí prívrženci GPL každý podobný proces ako prehru. Existuje obava, že spoločnosti, ktoré by rady využívali napr. Linux, uvidia podobné kauzy, utvoria si súvislosť Linux = problém a nepridajú sa tak do komunity. Hnutie slobodného softvéru je pritom do značnej miery závislé od firiem, ktoré môžu softvér využívať, ďalej ho zlepšovať a následne svoje poznatky poskytovať opäť komunite.

Zdroj: OSNewsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Súd v Ka­li­for­nii od­mie­tol ža­lo­bu spot­re­bi­te­ľov pro­ti App­le
Súd v Kalifornii odmietol žalobu na spoločnosť Apple pre porušovanie práva na ochranu osobných údajov. čítať »
 
Texas­ký sud­ca roz­ho­dol, že bit­coi­ny sú pe­nia­ze
Wikipédia nazýva bitcoin kryptomenou (mena, ktorá sa opiera o kryptografiu), no teraz sa už stáva oficiálnou menou. čítať »
 
Sur­fCast má pa­tent na ak­tív­ne dlaž­di­ce, chce sa sú­diť s Mic­ro­sof­tom
Zdá sa, že na obzore je ďalší patentový spor. Už koncom minulého roka sa v médiách objavili správy, že spoločnosť SurfCast chce žalovať Microsoft. čítať »
 
Gua­te­mal­ské úra­dy de­por­to­va­li Joh­na McA­fee­ho do USA
Softvérový magnát John McAfee, ktorého hľadala polícia v Belize pre podozrenie z vraždy jeho amerického suseda, bol zadržaný v Guatemale a podľa tamojšieho prisťahovaleckého zákona včera večer deportovaný do krajiny pôvodu. čítať »
 
App­le so ža­lo­ba­mi ne­kon­čí, usi­lu­je sa o zá­kaz pre­da­ja ďal­ších Sam­sung za­ria­de­ní
Apple pokračuje v patentovej vojne so Samsungom a povzbudený víťazstvom z minulého týždňa sa pustil do vypĺňania ďalších súdnych žalôb. čítať »
 
To­kij­ský súd podr­žal Sam­sung, ten pa­ten­ty App­le ne­po­ru­šil
Súd v japonskej metropole Tokio v piatok rozhodol, že juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics neporušila patenty americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
Kto­ré te­le­fó­ny Sam­sun­gu chce App­le za­ká­zať?
Apple vyhral súdny spor so Samsungom - okrem toho, že Samsung má zaplatiť pokutu, Apple chce dosiahnuť zákaz predaja vybraných telefónov na území USA. čítať »
 
App­le vy­hral v USA pa­ten­to­vú voj­nu so Sam­sun­gom
Súd v kalifornskom San Jose rozhodol v spore dvoch technologických gigantov o porušovaní patentov v prospech americkej spoločnosti Apple. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter