Softvérový výber PC REVUE 8/2012 - Práca s hudbou a obrázkami + zálohovanie v najnovších verziách

Do­vo­len­ko­vé ob­do­bie je v pl­nom prú­de a my pri­ná­ša­me vý­ber sof­tvé­ru za­dar­mo, pri­čom no­vin­ky v tej­to ob­las­ti sle­du­je­me za vás. Ab­so­lút­na no­vin­ka me­dzi prog­ra­ma­mi umies­tňo­va­ný­mi na DVD RE­VUE je ap­li­ká­cia na prá­cu s hu­dob­ný­mi sú­bor­mi, no má­me pre vás aj zá­lo­ho­va­cie prog­ra­my v ak­tuál­nych ver­ziách. Pre 1-abc.net Bac­kup 4 sme prip­ra­vi­li aj slo­ven­ský prek­lad, ak pou­ží­va­te star­ší prog­ram na sprá­vu zá­loh od Pa­ra­go­nu, aj v tom­to prí­pa­de po­nú­ka­me je­ho naj­nov­šiu ver­ziu.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter