TEST: Nástroje na ochranu počítača

V tom­to člán­ku pred­sta­ví­me tra­dič­né anti­ví­ru­so­vé rie­še­nia, kto­ré si kla­dú za cieľ kom­plexne za­bez­pe­čiť po­uží­va­teľ­ské dá­ta a po­skyt­núť oc­hra­nu pred hroz­ba­mi z inter­ne­tu. Všet­ky prog­ra­my ma­jú špe­ci­fic­ké fun­kcie a v zá­sa­de sa ne­dá po­ve­dať, že niek­to­rý z nich je vy­slo­ve­ne zlý. Ho­ci sa niek­to­rým ne­ve­nu­je­me tak čas­to, po­chád­za­jú od re­no­mo­va­ných vý­rob­cov a spo­ľah­li­vo oc­hrá­nia súk­rom­né dá­ta aj pros­tre­die ope­rač­né­ho sys­té­mu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter