TEST: Softvérový výber PC REVUE

Opäť sme prip­ra­vi­li niek­to­ré za­ují­ma­vé prog­ra­my, kto­ré oce­nia pou­ží­va­te­lia pri prá­ci, ale aj zá­ba­ve. Pri­ná­ša­me úpl­né ver­zie sof­tvé­ru na bez­peč­né ma­za­nie dát, zá­lo­ho­va­nie ale­bo kon­ver­ziu vi­dea. Ak pre vás bez­peč­nosť nez­na­me­ná len ochra­nu pred ví­rus­mi a ma­za­nie dát bez mož­nos­ti ob­no­ve­nia, z náš­ho vý­be­ru od­po­rú­ča­me pou­žiť prog­ram As­ham­poo HDD Con­trol na sle­do­va­nie sta­vu pev­né­ho dis­ku. Ta­kis­to pri­ná­ša­me in­for­má­cie o no­vej ver­zii prog­ra­mu Sna­gIt, pri­čom sme spo­lu s vý­rob­com prip­ra­vi­li sú­ťaž o ten­to prog­ram v úpl­nej ver­zii.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter