Dokonalé krivky od Sony

BRA­VIA S90 pri­chá­dza s no­vou za­kri­ve­nou ob­ra­zov­kou v 4K roz­lí­še­ní a s pries­to­ro­vým zvu­kom. Už sa vám nie­ke­dy sta­lo, že ste pri sle­do­va­ní te­le­ví­zie od na­pä­tia pres­ta­li dý­chať ale­bo ste uh­li pred ná­ra­zom ves­mír­nej lo­de z ob­ra­zov­ky? Buď iš­lo o pos­led­né spra­co­va­nie StarTre­ku, ale­bo ste prá­ve se­de­li v 3D ki­ne.

So So­ny BRA­VIA S90 4K za­ži­je­te do­ko­na­lý ob­raz aj bez 3D oku­lia­rov a v po­hod­lí do­mo­va. Prip­rav­te sa na ozajst­ný zá­ži­tok. Vďa­ka štvor­ná­sob­né­mu roz­lí­še­niu v po­rov­na­ní s kla­sic­kým full HD a jem­né­mu za­kri­ve­niu ob­ra­zov­ky vás BRA­VIA S90 4K vtiah­ne do de­ja tak, že sa pri po­ze­ra­ní fut­ba­lu nao­zaj spo­tí­te.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter