Premiéra displejov Philips na IFA 2014

V stán­ku spo­loč­nos­ti Phi­lips sme zotr­va­li dosť dl­ho, keď­že sme tu naš­li via­ce­ro za­ují­ma­vých tech­no­ló­gií v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých mo­ni­to­rov. Na cel­kom ma­lom pries­to­re sme naš­li to naj­lep­šie, čo po­nú­ka sú­čas­ný vý­voj v zob­ra­zo­va­cej tech­ni­ke.

Pre ľu­dí, kto­rí trá­via ce­lé ho­di­ny v prá­ci, je dô­le­ži­té, aby pra­co­va­li v zdra­vom pros­tre­dí. Prob­lém pri dis­ple­joch je v tzv. mod­rom svet­le, kto­ré ge­ne­ru­je bež­ný mo­ni­tor a v dl­ho­do­bom pô­so­be­ní mô­že poš­ko­diť zrak. Phi­lips tak pred­sta­vil tech­no­ló­giu

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter