TEST: Wi-Fi DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

wifi ilustracka.jpg Súčasné bezdrôtové siete sa minimálne pri kancelárskom a domácom nasadení už vyrovnajú klasickým metalickým riešeniam. Keďže však dnešný trh ponúka množstvo modelov, ktoré sa odlišujú funkciami, rýchlosťou a vyhotovením, prinášame vám test až 23 modelov, medzi ktorými nájdete zariadenia od najnižšej triedy až po tie najvyspelejšie. Okrem toho vám prezradíme, čo je pri budovaní siete Wi-Fi z pohľadu bežného používateľa veľmi dôležité.

Čo treba vedieť pri budovaní bezdrôtovej siete
Technických parametrov, s ktorými sa pri tomto type zariadení môžete stretnúť, je veľké množstvo, a preto sme vybrali tie z nich, ktoré sú relevantné najmä z používateľského hľadiska. Takmer všetky modely bezdrôtových zariadení Wi-Fi v dnešnej dobe podporujú bezpečnostné protokoly WPA, WPA2 a WEP. Tie definujú spôsob, ako sa zadáva prístupové heslo na pripojenie k zariadeniu. V našom teste nájdete tri typy zariadení. Bezdrôtové smerovače (router) sú určené primárne na samostatné nasadenie. Najčastejšie sa s nimi stretnete v domácnosti, prípadne menšej kancelárii, kde sa postarajú o všetku komunikáciu v rámci siete. Bežať môžu v dvoch hlavných režimoch. V prvom majú nastavenú statickú IP adresu a ide o riešenie, ktoré použijete najmä vtedy, ak chcete smerovač zapojiť do existujúcej siete. V tej sa musí sa nachádzať server prideľujúci IP adresy zariadeniam, prípadne IP adresy pre bezpečnosť overuje. V druhom režime smerovač sám prideľuje adresy pripojeným zariadeniam. Ide o riešenie, ktoré využijete napríklad pri priamom pripojení do internetu, teda pripojení, keď smerovač pripojíte priamo na modem DSL a chcete zdieľať pripojenie medzi viacerými zariadeniami. Smerovače okrem bezdrôtovej konektivity disponujú aj integrovaných switchom na pripojenie stolových počítačov klasickou metalickou kabelážou. Tu sa používateľ stretne s dvoma rýchlostnými variantmi. 100 Base-T, teda klasický 100-megabitový eternet je už v dnešnej dobe zastaraný. Druhý rýchlostný variant je 1000 Base-T, teda 1000-megabitový eternet. Táto možnosť je výhodná, pokiaľ plánujete pripojiť počítač, ktorý disponuje podporou tejto prenosovej rýchlosti, taký je však takmer každý model nie starší ako tri roky. Samozrejme, treba použiť aj kabeláž vyhovujúcu pre túto rýchlosť. Ďalší rýchlostný činiteľ je bezdrôtový štandard, ktorý zariadenie podporuje. Dnes sa prakticky používajú len dva aktuálne štandardy. Starší je IEEE 802.11g, ktorý podľa špecifikácií podporuje teoretickú prenosovú rýchlosť na jednom kanáli 54 Mb/s. No vďaka technológii MIMO (Multiple In Multiple Out) možno dosiahnuť oveľa vyššie rýchlosti, a to až na hranici 125 Mb/s. Technológia MIMO je postavená na využívaní viacerých kanálov na prenos klient – server, a tak si treba zvoliť, či budete preferovať vyšší počet používateľov alebo vyššiu rýchlosť dátového prenosu. Dôvod je ten, že modely s týmto štandardom môžu pracovať iba vo frekvenčnom spektre 2,4 až 2,484 GHz, do ktorého sa zmestí dovedna len 13 kanálov. Väčšina výrobcov tento spôsob využitia technológie MIMO označuje ako Super-G, nevyhnutný je kompatibilný adaptér.

graph.jpg

Porovnanie rýchlostných parametrov a dosahu jednotlivých bezdrôtových štandardov


Druhý a dnes už preferovaný štandard je IEEE 802.11n, ktorý v ideálnom prípade pri využití technológie MIMO umožňuje prenosovú rýchlosť až na úrovni 300 Mb/s. Vo finálnej verzii by mal umožňovať rýchlosť pripojenia až 540 Mb/s na vzdialenosť viac ako 50 metrov. Ide teda o riešenie vhodné do domácnosti a tam, kde treba bezdrôtovo prenášať väčšie objemy dát. Tento štandard sa už dlhšie vyvíja a ešte stále nie je vydaná finálna verzia. Väčšina výrobcov čakanie vzdala a začala implementovať poslednú aktuálnu verziu, tzv. Draft 2.0. V budúcnosti bude možné zariadenia postavené na tomto protokole aktualizovať na finálnu verziu, a to len aktualizáciou firmvéru. Spolu s týmto štandardnom sa na trhu začali objavovať modely, ktoré schopné sú pracovať aj vo vyššom frekvenčnom pásme 5 GHz. Obe pásma – 2,4 a 5 GHz – sú nelicencované, a teda určené na používanie verejnosťou. Zatiaľ čo prvé z nich ponúka nižšiu prenosovú rýchlosť, má aj nezanedbateľnú výhodu v podobe lepšieho dosahu signálu a odolnosti proti rušeniu. Ide teda o riešenie vhodné na nasadenie na väčšie vzdialenosti. Druhé uvedené frekvenčné pásmo je zase vhodné na krátke vzdialenosti, kde ponúkne vysokú prenosovú rýchlosť. Pozor si však treba dať pri novšom štandarde IEEE 802.11n. Keďže stále nie je vo finálnej verzii, často sa vyskytujú kompatibilné zariadenia od rôznych výrobcov. Lepšie je teda zvoliť kompletné riešenia od jedného výrobcu a používateľ si môže byť istý, že všetko bude správne fungovať.

Ak opomenieme rýchlosť v prípade bezdrôtových smerovačov, ďalší hlavný parameter tvoria podporované funkcie, ktoré je používateľ schopný v domácom prostredí využiť. Pomerne nová funkcia je WPS (Wi-Fi Protected Setup). Ide o bezpečnostný prvok, ktorý funguje na podobnom princípe ako párovanie bezdrôtovej myši či klávesnice. Používateľ stlačí na oboch zariadeniach tlačidlo a nemusí sa starať o ďalšie nastavenia. Je to bezpečný a jednoduchý spôsob, ako pripojiť viacero bezdrôtových zariadení. Druhá funkcia, ktorá má význam najmä v prípade, že hľadáte model do siete, kde sa využívajú kritické služby, ako VoIP či hranie hier, je QoS (Quality of Services). Táto funkcia je určená sa nastavenie dátovej politiky. Umožňuje presne definovať, ktoré služby či používateľ majú v dátovom priestore miesto. Služba QoS je v oblasti sietí a aktívnych sieťových prvkov dobre známa a implementovaná v mnohých zariadeniach. Ako príklad uvádzame bezpečnostné kamery, ktoré disponujú rozhraním pre eternetovú sieť. Pri domácich smerovačoch je táto funkcia dostupná vo forme zrozumiteľnej pre používateľa. Ten dostane na výber, pre aký typ obsahu chce infraštruktúru prispôsobiť, a väčšinu práce už urobí smerovač. Pri vyšších modeloch možno nastaviť konkrétne porty, prípadne adresy IP a MAC. QoS existuje aj v iných formách, kde sa používa na rozdelenie rýchlosti prevádzkovateľom internetu medzi viacerých používateľov. Väčšina výrobcov používa vlastné pomenovanie tejto funkcie, no zrejme najuniverzálnejšie označenie je WMM (Wireless Media Management).

QOS.jpg

QoS je služba značne zvyšujúca efektivitu využitia dátového pásma, konkrétne parametre sa zväčša nastavujú priamo v zariadení – na obrázku je jednoduchšie riešenie, ktoré umožňuje nastavenie len minimálneho množstva parametrov


Pri väčšom firemnom nasadení sa skôr stretnete s prístupovým bodom (access point), ktorý je iba akýmsi predĺžením metalickej siete o pripojenie Wi-Fi. Prístupový bod oproti smerovaču disponuje úplne inými funkciami a dôležité je najmä to, v akom režime dokáže pracovať. V každom režime poslúži na iný účel, napríklad niekoľko takýchto zariadení možno združiť do jednej siete, ktorá sa bude tváriť, akoby používateľ detegoval len jedno zariadenie s vysokým dosahom. Pri domácom nasadení sa však prístupový bod využíva len málo, pretože nie je dimenzovaný na to, aby fungoval ako samostatné riešenie na pripojenie do internetu.

Domov a menšia kancelária
Ak ste sa rozhodli postaviť si menšiu domácu sieť Wi-Fi, prípadne použiť bezdrôtové riešenie v kancelárii, netreba sa zaoberať nadštandardnými funkciami, stačí sa orientovať na pomer výkon/cena. Podobne je to aj s dosahom a prenosovou rýchlosťou, ak napríklad neplánujete sledovať streamované video na internete, prípadne sťahovať veľké súbory, nie je nijaký dôvod, prečo by vám nemalo stačiť 54 Mb/s v prípade IEEE 802.11g. Okrem toho nie je veľa poskytovateľov internetového pripojenia, ktorí by vám mohli vyššiu rýchlosť ponúknuť. Pri tomto nasadení hrá svoju rolu aj dizajn, keďže zariadenia v tejto kategórii ponúkajú väčšinou rovnaké funkcie a sú v podobných cenových reláciách, môžete sa orientovať podľa tohto parametra. Pre domácnosti sú určené už tradične produkty označené ako SOHO (Small Office/Home Office).

Náročný používateľ
Do tejto skupiny sme zahrnuli chronických sťahovačov, ktorí chcú prenášať veľké objemy dát, sledovať HD video z internetu, prípadne z domáceho servera alebo hrať hry cez internet. Tu určite odporúčame model s pokročilým QoS, pretože správne nastavenie dátových pravidiel je v tomto prípade nevyhnutnosť. Rýchlosť je už potom otázkou množstva simultánne pripojených používateľov a dátových nárokov. Takisto je vhodné vybrať si model, ktorý disponuje aj WPS na jednoduché pripojenie zariadení. Napríklad mobilný telefón možno takto pripojiť na internet cez lokálnu bezdrôtovú sieť bez potreby využívať dátové služby operátora.

Firemné nasadenie a väčšie infraštruktúry
V tomto prípade je dôležité prihliadať na možnosti administrácie zariadenia cez vzdialený modul a na to, aby disponovalo PoE, teda možnosťou napájania cez eternetový kábel. Často sa stáva, že výrobca udáva na výrobku podporu pre PoE. V skutočnosti však nejde o model, ktorý naozaj týmto protokolom disponuje, len možno využiť vodiče kabeláže, ktoré sa implicitne nevyužívajú na pripojenie zariadenia. Dôležité parametre v tomto smere sú aj stabilita a kvalita produktu a, samozrejme, nemožno zabudnúť na bezpečnosť. Vhod príde aj funkcia WISH (Wireless LAN Intelligent Stream Handling), určená na nastavenie prevádzkovej záťaže v konkrétnych časových úsekoch. Takto si môžete nastaviť pravidlá pre nočnú či dennú prevádzku a celú sieť optimalizovať.

Ako sme testovali?
Počas testovania sme sa orientovali na to, čo je dôležité pre konkrétnu skupinu používateľov, pre ktorú je dané zariadenie určené. V teste sa stretli modely z najnižšej cenovej hladiny, ale aj produkty, ktoré sú síce drahšie, no ponúkajú nadštandardné funkcie. Technické parametre testovaných modelov sme zhrnuli do tabuľky.

Adaptéry USB
BELKIN Enhanced Wireless USB Adapter F6D4050
BELKIN N+ Wireless USB Network Adapter F5D8055
Prístupové body
PLANET WNAP-1120
ASUS Portable Wireless Access Point WL-330gE - Tip redakcie Mobilné riešenie
ASUS WL-320gE
ASM PLANET WAP-6200
D-Link AirPremiere N Access Point DAP-2553 - Tip Redakcie Riešenie pre väčšiu infraštruktúru
PLANET MAP-3100
Smerovače
ASUS Wireless-G Router RT-G32
BELKIN G Wireless Router F5D7234-4
CANYON 150N Wireless Router
ZyXEL GATEWAY Super G Wireless HomePlug AV Router NBG-3185
BELKIN Enhanced Wireless Router F6D4230
LINKSYS WRT54G2
ASUS EZ Wireless Router WL-520GU - Tip Redakcie Výkon/Cena
SMC Wireless Barricade N Router SMCWBR14S-N2
ASUS EZ Wireless Router RT-N11
Tenda Wireless-N Broadband Router W302R
TOPCOM Skyracer WBR7201 N Desktop Box
BELKIN N+ Wireless Router F5D8235 - Tip redakcie Dizajn
D-Link Wireless N Quadband Home Router DIR-825
D-Link Wireless N Quadband Gigabit Router DIR-855 - Tip Redakcie Riešenie pre väčšiu infraštruktúru

test wifi.jpg

test wifi 1.jpg

test wifi 2.jpg


Verdikt PC REVUE
Ak hľadáte riešenie na nasadenie do väčšej kancelárie a chcete zariadenie typu all-in-one, odporúčame vám model D-Link Wireless N Quadband Gigabit Router DIR-855. Ten okrem portu USB na pripojenie periférií ponúka aj WISH a podporu IPv6. Ak sa zaujímate najmä o výhodný pomer výkon/cena, upozorňujeme vás na modely CANYON 150N Wireless Router a ZyXEL GATEWAY Super G Wireless HomePlug AV Router NBG-3185. Prvý ponúka vyššiu prenosovú rýchlosť, druhý možnosť využitia elektrickej kabeláže na prenos dát. Ocenenie za pomer výkon/cena sme udelili modelu ASUS EZ Wireless Router with All-inOne Printer Server WL-520GU, ktorý disponuje integrovaným portom USB na pripojenie periférií. Ocenenie za dizajn si odnáša model BELKIN N+ Wireless Router F5D8235, ktorý navyše ponúka aj veľké množstvo funkcií a vysokú rýchlosť prenosu. Pre mobilitu sme ocenili model ASUS Portable Wireless Access Point WL-330gE, ide totiž o veľmi kompaktné riešenie, vhodné na nasadenie prakticky kdekoľvek. Ako riešenie pre väčšiu infraštruktúru odporúčame D-Link AirPremiere N Access Point DAP-2553. Je to technicky pokrokový prístupový bod, ktorý podporuje simultánnu prácu v oboch frekvenčných pásmach.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pa­sív­ny mi­ni­po­čí­tač s prek­va­pi­vo vy­so­kým vý­ko­nom
Téma pasívneho chladenia počítačov rezonuje čoraz častejšie. Nie je pritom zložité vyvinúť pasívne chladenie do veľkej počítačovej skrinky, ale skôr optimalizovať tepelný výkon použitých komponentov a vtesnať dostatočne výkonný chladič do minimalistických rozmerov. čítať »
 
Fo­tog­ra­fic­ké tla­čiar­ne
Vytlačiť si doma fotografie je pohodlné, a ak si radi tvoríte vlastné albumy, máte možnosť tlačiť na špeciálnych zariadeniach. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter