Packard Bell EasyNote TS11

Znač­ka Pac­kard Bell vám to­ho asi ve­ľa ne­na­po­vie, pat­rí pod Acer, no pre­dá­va sa ako sa­mos­tat­ná znač­ka. Pac­kard Bell sa to­tiž orien­tu­je na ce­nu, čo­ho dô­ka­zom je aj o 80 eur niž­šia ce­na, ako má väč­ši­na no­te­boo­kov v tom­to ces­te. A pri­tom net­ra­tí z kva­li­ty. Skôr nao­pak, veľ­mi prí­ťaž­li­vý je di­zajn a po­zi­tív­ne hod­no­tí­me konštruk­čné spra­co­va­nie. Mo­del Easy­No­te TS11 (LX.BWU02.056) má pek­né hne­das­té vy­ho­to­ve­nie s ele­gan­tným lo­gom v za­dnej čas­ti kry­tu na bo­ku. Plas­ty s textú­rou by ste ur­či­te ne­ča­ka­li v no­te­boo­ku s ce­nou oko­lo 400 eur. Klá­ves­ni­ca je vy­stu­pu­jú­ca, vy­ba­ve­ná sa­mos­tat­nou nu­me­ric­kou čas­ťou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter