Lenovo IdeaPad S205

Idea­Pad S205 sí­ce nie je pl­no­hod­not­ný no­te­book svo­jím vý­ko­nom, ale do tes­tu sme ho za­ra­di­li s jas­ným úmys­lom. Aby sme uká­za­li, že ce­no­vá hra­ni­ca 500 eur ur­či­te ne­bu­de li­mi­tom na dl­hý čas, ale na dru­hej stra­ne za vý­kon sa pla­tí. S205-ka je 11,6-pal­co­vý sub­no­te­book na čas­té pre­ná­ša­nie a jed­no­du­chú prá­cu. Pri os­tat­nom vý­ko­ne mô­že­me po­ve­dať iba „nu­da". S205-ka je však di­zaj­no­vo za­ují­ma­vo spra­co­va­ná v tma­voh­ne­dej far­be s ko­soš­tvor­co­vým le­mom a prek­va­pi­vo kom­for­tná je aj klá­ves­ni­ca, te­da ok­rem ší­pok v pra­vej dol­nej čas­ti, kto­ré sú sku­toč­ne ma­lič­ké. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter