Dell Inspiron N5110

In­spi­ron N5110 sme v tes­toch a na re­cen­ziách už ma­li nie­koľ­kok­rát. Ten­to­raz sa ob­ja­vil v pria­mom sú­bo­ji so se­be­rov­ný­mi ma­ši­na­mi a ajh­ľa - ví­ťaz tes­tu, ako sa pat­rí. Dô­vod je jas­ný - je ním Dell In­spi­ron N5110 po­nú­ka o trie­du lep­ší vý­kon ako ce­lá kon­ku­ren­cia a vý­ni­moč­ný v tej­to ka­te­gó­rii je naj­mä gra­fic­ký vý­kon či­pu NVI­DIA Ge­For­ce GT525M, čo je už her­ne orien­to­va­ná mo­bil­ná gra­fic­ká kar­ta. Ro­zum­ná kon­fi­gu­rá­cia, dob­rá vý­drž pre­sa­hu­jú­ca šes­ťho­di­no­vú hra­ni­cu a k to­mu do­kon­ca mož­nosť vý­me­ny kry­tov (náh­rad­ný kryt sto­jí nie­čo vy­še 30 eur, k dis­po­zí­cii sú sku­toč­ne roz­ma­ni­té fa­reb­né spra­co­va­nia). Kon­ku­ren­cie je nám ten­to­raz tak tro­cha ľú­to, ale kráľ tes­tu je jas­ný.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter