Samsung 700Z5A

Naj­nov­ší no­te­book zo sé­rie 7 je 15,6-pal­co­vá vý­kon­ná ma­ši­na s ele­gan­tným vzhľa­dom, pri­po­mí­na­jú­cim nám mo­de­ly od App­lu. 700Z5A ako­by bol pria­mou kon­ku­ren­ciou Mac­Boo­ku Pro, pri­čom pri­chá­dza v ele­gan­tnom a kva­lit­nom spra­co­va­ní, no v rov­na­kej kon­fi­gu­rá­cii sto­jí Mac­Book Pro od App­le prib­liž­ne dvoj­ná­so­bok. Nás za­ujal veľ­mi dob­rý gra­fic­ký vý­kon kar­ty AMD Ra­deon HD6750 s tech­no­ló­giou PowerExpress, kto­rá umož­ňu­je za cho­du zme­niť prá­cu me­dzi in­teg­ro­va­nou a de­di­ko­va­nou gra­fi­kou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter