ASUS Zenbook UX21E

Me­dzi pr­vý­mi ultra­book­mi na tr­hu sa ob­ja­vil prá­ve Zen­book od ASUS-u. Ce­no­vo sa na­chá­dza v stre­de reb­ríč­ka, ide o 11,6-pal­co­vý mo­del so špič­ko­vým di­zaj­nom a kva­lit­ným spra­co­va­ním. Hneď na úvod vás nadchne ba­le­nie, my však oce­ňu­je­me naj­mä obal ako sú­časť ba­le­nia vrá­ta­ne dvoch re­duk­cií (z mi­niV­GA na VGA a z USB na eter­net). ASUS sa chvá­li štar­tom svoj­ho ultra­boo­ku do dvoch se­kúnd, v sku­toč­nos­ti je to však me­dzi 4 až 5 se­kun­da­mi. Luxus­ne pô­so­bí brú­se­ný hli­ník na von­kaj­šej čas­ti dis­ple­ja. Klá­ves­ni­cu by sme si ve­de­li pred­sta­viť kom­for­tnej­šiu, tla­čid­lá sú mier­ne la­bil­né. Touch­pad je aj tu v po­do­be clic­kpa­du a po­dob­ne ako pri iných ultra­boo­koch aj tu je ba­té­ria in­teg­ro­va­ná. Na tes­to­va­nie sme ma­li pred­fi­nál­nu vzor­ku, na kto­rej dis­plej ob­čas bli­kal. Fi­nál­na vzor­ka bu­de v po­riad­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Exce­len­tné pra­cov­né no­te­boo­ky
Latku sme nasadili poriadne vysoko a do nášho testu sme zaradili notebooky drahšej kategórie. čítať »
 
No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
Mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky
V čase vyberania produktov do testu multimediálnych notebookov sme narazili na zaujímavosť, ktorá tak trochu odsúva túto kategóriu do úzadia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter