Canon na výstave Photokina 2014

Na veľtr­hu Pho­to­ki­na sme sa špe­ciál­ne za­me­ra­li na dve no­vin­ky od spo­loč­nos­ti Ca­non. Pr­vou je dl­ho oča­ká­va­ná di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka EOS a dru­hou vrec­ko­vý fo­toa­pa­rát Power­Shot s veľ­kým sní­ma­čom. Ok­rem to­ho Ca­non pred­sta­vil aj svo­je plá­ny v ob­las­ti clou­do­vé­ho úlo­žis­ka Ca­non ir­ista.

Z fo­toa­pa­rá­tov, kto­ré sú vy­ba­ve­né pri­po­je­ním Wi-Fi, sa bu­dú dať pria­mo uk­la­dať fot­ky na cloud, pri­bud­ne ap­li­ká­cia pre tab­le­ty s iOS a An­droi­dom na prís­tup k tej­to služ­be, ako aj in­teg­rá­cia s Ado­be Pho­tos­hop Lightroom. Ir­ista umož­ní aj ob­jed­nať tlač fo­tog­ra­fií. Ca­non na Pho­to­ki­ne uvie­dol aj no­vé ob­jek­tí­vy a pood­ha­lil bu­dúc­nosť mul­ti­me­diál­nej sta­ni­ce

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter