GEAR4 GP04

Pre hrá­čov a pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú po­čú­vať hud­bu do­ma, je ideál­ny mo­del GEAR4 GP04. Muš­le ma­jú 50 mm me­ni­če, čím za­bez­pe­čia dos­ta­toč­nú dy­na­mi­ku zvu­ku. Slú­chad­lá dob­re dr­žia na hla­ve, nik­de net­la­čia, aj keď pô­so­bia po­mer­ne tu­hým a má­lo pod­daj­ným doj­mom. Vďa­ka otoč­ným mu­šliam pri pre­ná­ša­ní za­be­rú me­nej mies­ta.

Vý­hod­ný je dvoj­met­ro­vý ká­bel, kto­rý sa po­dob­ne ako pri os­tat­ných slú­chad­lách tej­to znač­ky v tes­te ne­za­mo­tá­va. Nech ho sto­čí­te ako­koľ­vek, vždy sa dá jed­no­du­cho roz­mo­tať, a keď­že je pruž­ný, ne­mož­no ho za­uz­liť. Od­hluč­ne­nie rep­ro­duk­cie je sla­bé, to von­kaj­šie je o nie­čo lep­šie. Zvu­ko­vý pre­jav sa za­me­ria­va na vy­so­ké vý­ko­no­vé za­ťa­že­nie a oce­ni­li sme dy­na­mi­ku níz­kych tó­nov. Me­ni­če zvlád­nu aj vy­so­ký ná­por, a tak sú ideál­ne na hry ale­bo pre tých, kto­rí chcú hlas­nú rep­ro­duk­ciu bez to­ho, aby pri vy­ššej hla­si­tos­ti po­ču­li chr­ča­nie ale­bo skres­le­nie zvu­ku. Ho­dia sa aj na fil­my a ho­vo­re­né slo­vo, keď­že dob­re rep­ro­du­ku­jú aj vy­so­ké tó­ny. Skrát­ka ide o uni­ver­zál­ne slú­chad­lá, a ke­by ma­li mik­ro­fón, pri­po­mí­na­li by her­ný head­set.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter