CorelDraw Graphics Suite X7

Co­rel vy­dal 17. edí­ciu svoj­ho ba­lí­ka nás­tro­jov na gra­fi­ku už pred viac ako ro­kom, nám sa pre ab­sen­ciu lo­kál­ne­ho za­stú­pe­nia po­da­ri­lo dos­tať k tes­to­va­cej ver­zii až te­raz. Zá­klad­né fun­kcie vám ne­bu­de­me pod­rob­ne pred­sta­vo­vať, keď­že sme sa po mi­nu­lé ro­ky dosť pod­rob­ne ve­no­va­li je­ho pred­chod­com, za­me­ria­me sa no­vin­ky.

Ce­lý ba­lík ob­sa­hu­je nas­le­du­jú­ce ap­li­ká­cie: Co­relDRAW X7 na tvor­bu vek­to­ro­vej gra­fi­ky, Co­rel PHO­TO-PAINT X7 na úp­ra­vu ras­tro­vej gra­fi­ky, Co­rel PowerTRA­CE X7 na pre­vod ras­tro­vej gra­fi­ky na vek­to­ro­vú, pre­hlia­dač Co­rel CON­NECT X7 na prís­tup k di­gi­tál­ne­mu ob­sa­hu v Co­rel Con­tent Exchan­ge a na lo­kál­nom po­čí­ta­či, Co­rel Web­si­te Crea­tor na návrh webo­vých strá­nok, Co­rel CAP­TU­RE X7 na sní­ma­nie ob­sa­hu ob­ra­zov­ky, plug-in Pho­to­Zoom Pre 3 na export a zväč­šo­va­nie di­gi­tál­nych ob­ráz­kov a nás­troj Con­cep­tSha­re na spo­lup­rá­cu a zdie­ľa­nie gra­fi­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter