Tlačiarne pre študentov

Na­priek ére bez­pa­pie­ro­vej in­for­ma­ti­ky sa stá­le náj­de dosť škôl, kto­ré po­ža­du­jú od­ov­zdá­va­nie štu­dent­ských prác a pro­jek­tov aj v pa­pie­ro­vej po­do­be, tak­že pre väč­ši­nu štu­den­tov je tla­čia­reň stá­le ne­vyh­nut­ný dopl­nok.

Kri­té­riá vý­be­ru

Pr­vé a naj­dô­le­ži­tej­šie roz­ho­do­va­cie kri­té­rium je typ prís­tro­ja. Bu­de sta­čiť sa­mot­ná tla­čia­reň ale­bo bu­de štu­dent pot­re­bo­vať mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie s in­teg­ro­va­ným ske­ne­rom, kto­ré za­sta­ne aj fun­kciu ko­pír­ky a umož­ňu­je ske­no­vať do­ku­men­ty s vy­so­kým roz­lí­še­ním? Väč­ši­na štu­den­tov ob­čas pot­re­bu­je ske­no­vať rôz­ne pod­kla­dy, ale tú­to úlo­hu spo­ľah­li­vo za­sta­ne aj in­teg­ro­va­ný fo­toa­pa­rát v tab­le­te či smar­tfó­ne, kto­rý na roz­diel od ske­ne­ra v mul­ti­fun­kčnom za­ria­de­ní mô­že­te (ak to­mu neb­rá­nia pred­pi­sy) pou­ží­vať aj v štu­dov­niach, kniž­ni­ciach a po­dob­ne. No ak štu­dent pot­re­bu­je ske­no­vať či ko­pí­ro­vať veľ­ké množ­stvo do­ku­men­tov a mô­že tak ro­biť do­ma, prí­pad­ne v inter­ná­te, vte­dy je mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie jed­noz­nač­ná voľ­ba.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter