Creative Hitz WP-380

Konštruk­cia je po­mer­ne jem­ná, ľah­ká a je ur­če­ná skôr na men­šiu hla­vu, i keď sad­ne aj na väč­šiu. Slú­chad­lá Hitz WP-380 di­zaj­nom prav­de­po­dob­ne os­lo­via hlav­ne mlad­šiu ge­ne­rá­ciu. Na pr­vý poh­ľad sa zdá, že ide o slú­chad­lá, no v sku­toč­nos­ti je to head­set, keď­že v ne­veľ­kých náuš­ní­koch s 34 mm neo­dý­mo­vý­mi mag­net­mi sa skrý­va aj za­bu­do­va­ný mik­ro­fón.

Ok­rem to­ho tu náj­de­te i nie­koľ­ko ov­lá­da­cích pr­vkov: tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, zme­nu po­ra­dia preh­rá­va­ných skla­dieb a tla­čid­lo na­pá­ja­nia, pou­ži­teľ­né aj na pri­jí­ma­nie ho­vo­rov. Na ľa­vom náuš­ní­ku na­šiel mies­to port mic­ro USB a 3,5 mm port jack na káb­lo­vý vstup, na pra­vom je dvoj­fa­reb­ná sta­vo­vá LED di­óda. Mož­nos­ti pri­po­je­nia k zdro­ju sig­ná­lu sú veľ­ké. Ok­rem pri­po­je­nia cez blue­tooth je mož­né pri­po­je­nie pril­ože­ným 1,2 m káb­lom a do­kon­ca aj tech­no­ló­giou NFC. Náuš­ní­ky sú sklop­né, a tak ich mô­že­te bez prob­lé­mov vziať so se­bou nap­rík­lad na do­vo­len­ku či pre­chádz­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter