HP ProBook 430 G2

HP Pro­book 430 vo svo­jej dru­hej ge­ne­rá­cii zos­tá­va ver­ný svo­jej po­ves­ti ľah­ko pre­nos­né­ho a vý­kon­né­ho nás­tro­ja na fi­rem­né aj do­má­ce pou­ži­tie za pri­ja­teľ­nú ce­nu.

HP Pro­book 430 G2 vy­ni­ká štý­lo­vým di­zaj­nom a ele­gan­tnou povr­cho­vou úp­ra­vou. Na pr­vý poh­ľad za­uj­me štíh­le te­lo, níz­ka hmot­nosť a roz­me­ry tak aku­rát na rých­le a jed­no­du­ché pre­ná­ša­nie, no­te­book sad­ne pres­ne do ru­ky.

Opis

Ce­lé te­lo je v kom­bi­ná­cii ko­vo­vej si­vej a čier­nej far­by. Vnú­tor­ná spod­ná časť má povr­cho­vú úp­ra­vu evo­ku­jú­cu brú­se­ný hli­ník. Klá­ves­ni­ca je v tej­to veľ­kos­tnej ka­te­gó­rii ty­pic­ky bez sa­mos­tat­nej čí­sel­nej čas­ti. Nad ňou náj­de­te vľa­vo tla­čid­lo hlav­né­ho vy­pí­na­ča, vpra­vo tla­čid­lo prep­nu­tia do re­ži­mu lie­tad­lo (vy­pne všet­ky bez­drô­to­vé tech­no­ló­gie) a vy­pnu­tie zvu­ku. Všet­ky tla­čid­lá ma­jú pod­svie­te­né pik­tog­ra­my, tak­že nie je prob­lém ich náj­sť aj v tme. V stred­nej čas­ti je umies­tne­ná jem­ná mriež­ka uk­rý­va­jú­ca rep­ro­duk­to­ry. Vpra­vo pod klá­ves­ni­cou sa na­chá­dza sní­mač od­tlač­kov pr­stov a v stred­nej čas­ti kla­sic­ký touch­pad.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter