Acer Aspire R11

No­vý kon­ver­ti­bil­ný no­te­book od Ace­ru s do­ty­ko­vým dis­ple­jom je dô­ka­zom to­ho, že aj mo­der­né, flexibil­né a at­rak­tív­ne rie­še­nie mož­no po­núk­nuť za ro­zum­nú ce­nu. Prá­ve ce­na a va­ria­bi­li­ta pou­ži­tia bu­de hlav­ným lá­kad­lom pre po­ten­ciál­nych zá­ujem­cov o je­ho kú­pu.

Di­zajn a konštruk­cia

Vzhľa­dom na roz­me­ry je prís­troj po­mer­ne ťaž­ký, ale pô­so­bí ro­bus­tným a so­líd­nym doj­mom, tak­že sa ur­či­te ne­bu­de­te báť prek­lo­piť dis­plej o avi­zo­va­ných 360 stup­ňov a pre­me­niť no­te­book na tab­let. Pris­pie­va k to­mu pre­dov­šet­kým kva­lit­ný plast, v na­šom prí­pa­de v dob­re zla­de­nej fa­reb­nej kom­bi­ná­cii ne­bo­vo­mod­rej a čier­nej. Prí­jem­ná povr­cho­vá úp­ra­va čier­ne­ho pa­ne­la oko­lo klá­ves­ni­ce nie je ná­chyl­ná na uš­pi­ne­nie. Hrub­šia štruk­tú­ra povr­chu hor­nej a spod­nej ste­ny je zá­ru­ka spo­ľah­li­vé­ho pre­ná­ša­nia. Kon­ver­ti­bil­ný no­te­book mô­že­te pod­ľa uh­la sklo­pe­nia dis­ple­ja vy­uží­vať nie­len ako tab­let, ale aj v re­ži­me tak­zva­né­ho sta­nu ale­bo sto­ja­na v po­lo­he klá­ves­ni­cou na­dol. Tu­hosť kĺbov je dos­ta­toč­ná na sta­bil­né udr­ža­nie nas­ta­ve­nej po­lo­hy. Po­rov­ná­va­li sme ten­to konštrukč­ný de­tail s ove­ľa drah­ším HP Spec­tre x360 a ne­zis­ti­li sme roz­diel v tu­hos­ti ani ply­nu­los­ti na­tá­ča­nia dis­ple­jo­vej čas­ti.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter