ASUS Transformer Book T100 Chi

Pre­mýš­ľa­te, či sa pre vás bu­de viac ho­diť tab­let ale­bo no­te­book? Ale­bo ste už roz­hod­nu­tí pre za­ria­de­nie ty­pu 2 v 1 a hľa­dá­te mo­del, kto­rý bu­de mať spo­ľah­li­vý ko­nek­tor a dob­ré konštruk­čné rie­še­nie spo­je­nia me­dzi tab­le­to­vou čas­ťou a klá­ves­ni­cou? V ka­te­gó­rii 10-pal­co­vých za­ria­de­ní má­me pre vás dob­rý tip.

Pev­ná a ele­gan­tná konštruk­cia

Pod­ľa na­šich pries­ku­mov u rôz­nych ty­pov pou­ží­va­te­ľov, kto­rí vy­uží­va­jú za­ria­de­nia 2 v 1 rôz­nych zna­čiek, tak­mer kaž­dý z nich si vy­skú­šal dis­plej od­po­jiť a zno­vu pri­po­jiť ku klá­ves­ni­ci, ale dr­vi­vá väč­ši­na po­tom prís­troj stá­le pou­ží­va­la v re­ži­me no­te­book a viac ho ne­ro­zo­be­ra­la. Dô­vo­dom bo­lo jed­nak tu­hé me­cha­nic­ké pre­po­je­nie, jed­nak oba­va o ži­vot­nosť ko­nek­to­ra pre­pá­ja­jú­ce­ho obid­ve čas­ti. ASUS Tran­sfor­mer Book Chi žiad­ny ko­nek­tor ne­má, klá­ves­ni­ca je s tab­le­tom pre­po­je­ná cez blue­tooth a me­cha­nic­ké spo­je­nie na bá­ze sil­ných neo­dý­mo­vých mag­ne­tov je pres­né, spo­ľah­li­vé a za­is­ťu­je bez­peč­né, spo­ľah­li­vé a bez­prob­lé­mo­vé do­ko­va­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter