Slideshow

Sli­des­how je lac­né za­ria­de­nie s An­droi­dom, ur­če­né na mul­ti­me­diál­ne pre­zen­tá­cie. Na TV ale­bo mo­ni­to­re prís­troj do­ká­že auto­ma­tic­ky preh­rá­vať ob­ráz­ky a vi­deá, kto­rý­mi ste ho pred­tým napl­ni­li. No do­ká­že to­ho ove­ľa viac.

Har­dvér a ko­nek­ti­vi­ta

Ide o kom­pakt­ný mi­nia­túr­ny po­čí­tač, kto­rý pri­po­mí­na väč­ší kľúč USB. Po­há­ňa ho čip Am­lo­gic AML8726-M3 1 GHz, kto­rý dopĺňa 1 GB RAM. Na spo­je­nie s dis­ple­jom dis­po­nu­je za­bu­do­va­ným por­tom HDMI. Pod­ľa vý­rob­cu by ma­lo všet­ko pra­co­vať aj pri pou­ži­tí re­duk­cie na DVI, no ús­peš­nosť pos­tu­pu ne­ga­ran­tu­je. Na te­le za­ria­de­nia sa na­chá­dza port USB, port mic­ro USB na na­pá­ja­cí adap­tér, vstup jack na IR di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, zá­suv­ka na kar­tu SD a tla­čid­lo na­pá­ja­nia. Náj­de­te tu i ma­lú od­ní­ma­teľ­nú a po­hyb­li­vú an­tén­ku Wi-Fi. Ope­rač­ný sys­tém, na kto­rom KlikTV beží, je An­droid 4.0.4, tak­že pre pou­ží­va­te­ľa oboz­ná­me­né­ho s tým­to OS ov­lá­da­nie a nas­ta­ve­nie ne­bu­de prob­lém.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter