Samsung S34E790C

Väč­ši­na mo­ni­to­rov na na­šom tr­hu má roz­lí­še­nie full HD a to je prob­lém pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov aj ma­ji­te­ľov no­te­boo­kov dis­po­nu­jú­cich dis­plej­mi s vy­šším roz­lí­še­ním. Ten­to seg­ment pou­ží­va­te­ľov ur­či­te us­po­ko­jí no­vý 34" mo­ni­tor od Sam­sun­gu s ele­gan­tným a nad­ča­so­vým za­kri­ve­ným di­zaj­nom a roz­lí­še­ním Ultra WQHD 3440 × 1440 bo­dov.

Mi­mo­riad­ne kva­lit­ný ob­raz

Op­ti­mál­ne zvo­le­ný po­lo­mer za­kri­ve­nia 3000R, roz­lí­še­nie Ultra WQHD, kto­ré má 2,5-krát väč­šiu hus­to­tu ob­ra­zo­vých bo­dov než full HD, a kon­trast­ný po­mer 3000 : 1, to sú fak­to­ry schop­né za­bez­pe­čiť kva­lit­ný vi­zuál­ny zá­ži­tok. Ak k to­mu pri­dá­te ži­vé far­by, reál­ne zob­ra­ze­nie bie­lej a hl­bo­ké od­tie­ne čier­nej far­by, zá­ži­tok je tak­mer do­ko­na­lý. V her­nom re­ži­me sa eš­te viac zdô­raz­nia tma­vé od­tie­ne ob­ra­zu. Pri vzdia­le­nos­ti, kto­rú pou­ží­va­teľ in­tui­tív­ne op­ro­ti mo­ni­to­ru za­uj­me, je po­zo­ro­va­cí uhol 178°. Tech­no­ló­gia Flic­ker Free vás ochrá­ni pred úna­vou zra­ku, kto­rú spô­so­bu­jú bli­ka­jú­ce ob­ra­zov­ky na bež­ných mo­ni­to­roch. Vďa­ka tech­no­ló­gii Pic­tu­re-in-Pic­tu­re 2.0 mô­že­te pra­co­vať na rôz­nych úlo­hách a zá­ro­veň sle­do­vať vi­deá. Dru­hý ob­raz mô­že­te nas­ta­viť až na 25 % plo­chy ob­ra­zov­ky a umies­tniť na ľu­bo­voľ­né mies­to.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter