Herný monitor AOC G2770P

Hľa­dá­te mo­ni­tor s uh­lo­prieč­kou 27 pal­cov, vy­ni­ka­jú­cou ob­no­vo­va­cou frek­ven­ciou a la­ten­ciou, ale ta­ký, kto­rý by zvlád­la aj gra­fic­ká kar­ta ne­pa­tria­ca do hig­hen­do­vé­ho vý­ko­no­vé­ho a ce­no­vé­ho seg­men­tu?

Mo­ni­tor AOC G2770PQU dis­po­nu­je ob­no­vo­va­cou frek­ven­ciou 144 Hz, ďa­lej po­nú­ka krát­ku, len 1 ms la­ten­ciu a dob­rý kon­trast­ný po­mer, čo je zá­ru­ka os­tré­ho ob­ra­zu, pl­né­ho de­tai­lov bez roz­ma­za­nia a zdvo­je­nia. Za­uj­me aj di­zajn a ši­ro­ká šká­la mož­nos­tí pri­po­je­nia a mož­nosť zme­ny orien­tá­cie na vý­šku. Je­den z pa­ra­met­rov, kto­rý je pre mo­ni­to­ry kľú­čo­vý, sme úmy­sel­ne neuvied­li ako pr­vý. Roz­lí­še­nie 1920 × 1080 pixelov či­že full HD by bo­lo pri uh­lo­prieč­ke 27 pal­cov pre mo­ni­tor ur­če­ný na stôl gra­fi­ka či di­zaj­né­ra sil­ne pod­di­men­zo­va­né, ale re­cen­zo­va­ný prís­troj je ur­če­ný pre­dov­šet­kým na hra­nie po­čí­ta­čo­vých hier a tam sa mô­že niž­šie roz­lí­še­nie pa­ra­doxne zdať vý­hod­né, pre­to­že ho zvlád­nu aj gra­fic­ké kar­ty, kto­ré ma­jú dob­rý po­mer ce­ny a vý­ko­nu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter