Heroes of the Storm a Dying Light

Kruh sa uzat­vá­ra. Keď spo­loč­nosť Bliz­zard v ro­ku 2002 vy­dá­va­la hru Warcraft III, uro­bi­la veľ­mi múd­re roz­hod­nu­tie: k hre pri­da­la aj edi­tor, kto­rý dá­val fa­nú­ši­kom tak­mer rov­na­ké mož­nos­ti ako tvor­com hry. Čo sa za­ča­lo vy­rá­ba­ním no­vých máp do štan­dar­dné­ho mul­tip­layera Warcraf­tu, sa nes­kôr sta­lo la­ví­nou kom­plet­né­ho pre­rá­ba­nia, kto­ré dosť pod­stat­ne me­ni­lo her­né prin­cí­py aj vzhľad hry. Tie predĺži­li ži­vot­nosť hry, na spus­te­nie fa­nú­ši­kov­ské­ho ob­sa­hu to­tiž bo­lo ne­vyh­nut­né vlas­tniť Warcraft III. Bez po­chýb naj­po­pu­lár­nej­šia ma­pa s kom­plet­ne od­liš­nou hra­teľ­nos­ťou je Do­tA - De­fen­se of the An­cients, kde mies­to sta­va­nia zá­klad­ne a ov­lá­da­nia ar­má­dy kon­tro­lu­je­te len svoj­ho hr­di­nu v bo­ji 5 na 5. Do­tA splo­di­la no­vý žá­ner, kto­ré­mu dnes ho­vo­rí­me MO­BA (mul­tip­layer on­li­ne batt­le are­na) a pa­tria doň dve z 5 naj­sle­do­va­nej­ších hier na e-špor­to­vej scé­ne - Lea­gue of Le­gends a Do­tA 2. Dru­hý di­el Do­tA však už vzni­kol ako pro­fe­sio­nál­ne vy­ví­ja­ný ti­tul pod hla­vič­kou Val­ve, mô­že­te si ho pl­ne za­dar­mo za­hrať cez on-li­ne ob­chod Steam (

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter