Multifunkčné zariadenia do firmy

Za­ria­de­nia MFP do fir­my sú z tro­chu inej ka­te­gó­rie ako tie pre do­mác­nos­ti. Hľa­dí sa pre­dov­šet­kým na rých­losť, pok­ry­tie sku­pi­ny úloh, po­ho­dlie pri prá­ci a mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia pos­ky­to­va­ných fun­kcií. Tes­to­va­li sme tak tri MFP za­ria­de­nia pre fir­my rôz­nej veľ­kos­ti.

Lexmark MX910de

Ide o veľ­kú mul­ti­fun­kciu do fir­my s ná­roč­ný­mi po­žia­dav­ka­mi na spra­co­va­nie tla­čo­vých a di­gi­ta­li­zač­ných úloh. Už v zá­klad­nej vý­ba­ve pos­kyt­ne rých­ly stroj na ČB tlač a fa­reb­né ske­no­va­nie. Na ov­lá­da­nie sa pou­ží­va do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 25 cm či­že 10 pal­cov. K ne­mu sa dá za­po­jiť ako vo­li­teľ­ný dopl­nok klá­ves­ni­ca, pre­to­že v zá­kla­de je ved­ľa dis­ple­ja klá­ves­ni­ca s nu­me­ric­kým blo­kom a nie­koľ­ký­mi špe­cia­li­zo­va­ný­mi tla­čid­la­mi. Bu­de slú­žiť na iden­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľov pri prís­tu­pe k za­ria­de­niu ale­bo nap­rík­lad na prih­lá­se­nie pri za­bez­pe­če­nej tla­či. Na ten­to účel sa dá za­kú­piť aj čí­tač­ka ka­riet.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter