Microsoft Surface 3 Pro

Mar­ke­tin­go­vé plá­ny Mic­ro­sof­tu s no­vým tab­le­tom Sur­fa­ce tre­tej ge­ne­rá­cie sú veľ­mi am­bi­cióz­ne, sna­ží sa kon­ku­ro­vať Mac­Boo­ku Air. Od svo­jich dvoch pred­chod­cov sa lí­ši hlav­ne dva­nás­ťpal­co­vým dis­ple­jom s ne­ty­pic­kým po­me­rom strán 3:2. Sur­fa­ce 3 Pro eš­te nie je dos­tup­ný na Slo­ven­sku, zá­ujem­co­via si ten­to za­ují­ma­vý prís­troj mu­sia do­viezť ale­bo ob­jed­nať zo za­hra­ni­čia.

No­vin­ky a zlep­še­nia

Väč­ší dis­plej eli­mi­nu­je hlav­né ne­vý­ho­dy pred­chá­dza­jú­cich ge­ne­rá­cií. De­sať­pal­co­vý dis­plej neu­mož­nil napl­no vy­užiť full HD roz­lí­še­nie a ani po­mer strán 16:9 v re­ži­me na vý­šku ne­pô­so­bil dob­re. Nap­rík­lad pri čí­ta­ní e-kníh sme ma­li do­jem, že dr­ží­me v ru­ke je­dál­ny lís­tok. Nap­ro­ti to­mu po­mer strán 3:2 pri no­vom Sur­fa­ce s 12-pal­co­vo­vou uh­lo­prieč­kou je ideál­ny na prá­cu s do­ku­men­tmi či už v re­ži­me na šír­ku, ale­bo na vý­šku a je to dob­rý kom­pro­mis na preh­rá­va­nie vi­dea vo for­má­toch 16:9 aj 4:3. Roz­lí­še­nie 2160 × 1440 ne­pat­rí k sve­to­vej špič­ke, ale sub­jek­tív­ny do­jem zo zob­ra­ze­nia je veľ­mi dob­rý.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter