Orange: Ples v Opere

V Bra­tis­la­ve 11. ja­nuá­ra 2014 ame­ric­ká spe­váč­ka Su­zan­ne Ve­ga ot­vo­ri­la úde­rom na gong štr­nás­ty Ples v Ope­re. Ele­gan­tné pries­to­ry his­to­ric­kej bu­do­vy Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho di­vad­la pri­ví­ta­li tris­to pá­rov hos­tí, pre kto­rých mal sláv­nost­ný ve­čer ok­rem spo­lo­čen­ské­ho aj sil­ný cha­ri­ta­tív­ny vý­znam. Ples pok­ra­ču­je vo svo­jej dob­ro­čin­nej tra­dí­cii, kto­rú spl­ní ten­to­raz po­mo­cou pre šesť pe­ri­na­to­lo­gic­kých cen­tier na ce­lom Slo­ven­sku, kto­ré sa sta­ra­jú o pred­čas­ne na­ro­de­né de­ti. 

Ples-6Q5F4553 Marko Eset.JPG

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET Ri­chard Mar­ko

Ples-6Q5F5239 Breyer Microsoft.JPG

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­ven­sko Mar­kus Breyer

Ples-PF__5621 Sura HP.jpg

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia Mar­tin Sůra

Ples-6Q5F4744 Sebo IBM.JPG

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Bra­nis­lav Šebo


Zdroj: IW 1-2/2014Ohodnoťte článok:
   
 

Nenechajte si ujsť!

Správy z podujatí

SASIB Informačná bezpečnosť 2014
Tradičná konferencia SASIB Informačná bezpečnosť 2014 sa konala 12. 2. 2014 v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR a spoločnosťou ESET... viac »
16.05.2014
 
Softecon 2014
Softec Group usporiadal 13. marca už 12. ročník konferencie Softecon o najnovších trendoch v IT. Aj tento rok boli témy viac ako aktuálne, napríklad ako sa brániť internetovej cenzúre, kam kráča český eGovernment..... viac »
16.05.2014
 
CERD 2014
Spoločnosť VKC INTENZÍVA, s.r.o., pripravila už 10. ročník Stredoeurópskych rádiokomunikačných dní (CERD 2014), ktorý sa konal 20. marca 2014, tentoraz na témy:.. viac »
16.05.2014
 
POTIFOB Project Management Day 2014
Účastníci 5. ročníka medzinárodnej konferencie POTIFOB Project Management Day 2014 mali možnosť aj tento rok diskutovať s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia..... viac »
16.05.2014
 
ShowIT
Konferencia ShowIT je organizovaná každoročne vo februári. V priebehu troch dní zúčastnení mali možnosť vidieť viac ako 45 odborných technických prednášok na témy aktuálnych noviniek z oblastí IT Pro, Development a Security/Ethical Hacking... viac »
16.05.2014
 
Naštartujte sa s 12c
Oracle 12c, prvú databázu navrhnutú na cloud computing, predstavila 12. februára v bratislavskom Mešťanskom pivovare na konferencii Naštartujte sa s 12c spoločnosť Oracle... viac »
16.05.2014
 
TEDxSalon
Štvrtý TEDxBratislavaSalón bol venovaný téme Citizen science (crowd science, crowd-sourced science, civic science, networked science)... viac »
16.05.2014
 
Orange: Ples v Opere
V Bratislave 11. januára 2014 americká speváčka Suzanne Vega otvorila úderom na gong štrnásty Ples v Opere. Elegantné priestory historickej budovy Slovenského národného divadla privítali tristo párov hostí, pre ktorých mal slávnostný večer okrem spoločenského aj silný charitatívny význam... viac »
10.02.2014
 
Soitron: Novoročný galavečer s Michalom Horáčkom
Spoločnosť Soitron už tradične otvorila nový rok januárovým galavečerom v bratislavskom Slovenskom národnom divadle. Svojim klientom a partnerom poďakovala za priazeň v predchádzajúcom roku jedinečným programom, ktorý pozostával z básní a textov pražského rodáka Michala Horáčka v podaní spevákov Ondřeja Rumla, Szidi Tobias, Katky Koščovej, Lucie Šoralovej, Michaela Kocába a Richarda Müllera... viac »
10.02.2014
 
TEMPEST: Na pohovke s Janom Krausom
V stredu 22. 1. 2014 privítala spoločnosť TEMPEST na svojej talk show už po šiestykrát zákazníkov a obchodných partnerov. Do pohovky Jana Krausa si sadli Marie Rottrová, Marián Labuda, Beáta Dubasová a Marcel Merčiak. Na podujatie v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa prišlo zabaviť 450 hostí... viac »
10.02.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter