IT komunita

Notebook EXPO 2013

V so­bo­tu 13. ap­rí­la zor­ga­ni­zo­va­la re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE už štvr­tý roč­ník vý­sta­vy No­te­book EXPO 2013. Na vý­sta­ve sa zú­čas­tni­lo tak­mer 40 vy­sta­vo­va­te­ľov, cel­ko­vý po­čet pla­tia­cich účas­tní­kov do­sia­hol 4926. Ge­ne­rál­nym par­tne­rom No­te­book EXPO 2013 bo­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft, hlav­ní par­tne­ri bo­li Ca­non, ESET a So­ny. Par­tne­rom her­nej sú­ťa­že bo­la spo­loč­nosť Dell a In­tel, rek­lam­ným par­tne­rom Slo­vak Te­le­kom. Náv­štev­ní­ci sa moh­li za­po­jiť do množ­stva sú­ťa­ží a vy­hrať ultra­boo­ky, tab­le­ty, smar­tfó­ny. Pria­mo na mies­te náv­štev­ní­ci za­ži­li crash test no­te­boo­ku, te­le­fó­nu, vy­hlá­se­nie miss No­te­book Expo. 

NotebookEXPO-34.jpg

NotebookEXPO-55.jpg

Vlas­to Maar z In­te­lu pred­sta­vu­je tech­no­ló­gie spo­loč­nos­ti v ob­las­ti pro­ce­so­rov

Zdroj: IW 5/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

Nenechajte si ujsť!

Správy z podujatí

SASIB Informačná bezpečnosť 2014
Tradičná konferencia SASIB Informačná bezpečnosť 2014 sa konala 12. 2. 2014 v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR a spoločnosťou ESET... viac »
16.05.2014
 
Softecon 2014
Softec Group usporiadal 13. marca už 12. ročník konferencie Softecon o najnovších trendoch v IT. Aj tento rok boli témy viac ako aktuálne, napríklad ako sa brániť internetovej cenzúre, kam kráča český eGovernment..... viac »
16.05.2014
 
CERD 2014
Spoločnosť VKC INTENZÍVA, s.r.o., pripravila už 10. ročník Stredoeurópskych rádiokomunikačných dní (CERD 2014), ktorý sa konal 20. marca 2014, tentoraz na témy:.. viac »
16.05.2014
 
POTIFOB Project Management Day 2014
Účastníci 5. ročníka medzinárodnej konferencie POTIFOB Project Management Day 2014 mali možnosť aj tento rok diskutovať s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia..... viac »
16.05.2014
 
ShowIT
Konferencia ShowIT je organizovaná každoročne vo februári. V priebehu troch dní zúčastnení mali možnosť vidieť viac ako 45 odborných technických prednášok na témy aktuálnych noviniek z oblastí IT Pro, Development a Security/Ethical Hacking... viac »
16.05.2014
 
Naštartujte sa s 12c
Oracle 12c, prvú databázu navrhnutú na cloud computing, predstavila 12. februára v bratislavskom Mešťanskom pivovare na konferencii Naštartujte sa s 12c spoločnosť Oracle... viac »
16.05.2014
 
TEDxSalon
Štvrtý TEDxBratislavaSalón bol venovaný téme Citizen science (crowd science, crowd-sourced science, civic science, networked science)... viac »
16.05.2014
 
Orange: Ples v Opere
V Bratislave 11. januára 2014 americká speváčka Suzanne Vega otvorila úderom na gong štrnásty Ples v Opere. Elegantné priestory historickej budovy Slovenského národného divadla privítali tristo párov hostí, pre ktorých mal slávnostný večer okrem spoločenského aj silný charitatívny význam... viac »
10.02.2014
 
Soitron: Novoročný galavečer s Michalom Horáčkom
Spoločnosť Soitron už tradične otvorila nový rok januárovým galavečerom v bratislavskom Slovenskom národnom divadle. Svojim klientom a partnerom poďakovala za priazeň v predchádzajúcom roku jedinečným programom, ktorý pozostával z básní a textov pražského rodáka Michala Horáčka v podaní spevákov Ondřeja Rumla, Szidi Tobias, Katky Koščovej, Lucie Šoralovej, Michaela Kocába a Richarda Müllera... viac »
10.02.2014
 
TEMPEST: Na pohovke s Janom Krausom
V stredu 22. 1. 2014 privítala spoločnosť TEMPEST na svojej talk show už po šiestykrát zákazníkov a obchodných partnerov. Do pohovky Jana Krausa si sadli Marie Rottrová, Marián Labuda, Beáta Dubasová a Marcel Merčiak. Na podujatie v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave sa prišlo zabaviť 450 hostí... viac »
10.02.2014
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter