Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

PosAm, spol. s r.o.

Posledná zmena: 11.11.2013 14:40
  Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným

Postavenie na trhu:
service provider

Zameranie spoločnosti:
ASP (poskytovanie aplikačných služieb); Databázové systémy; Databázové systémy a ich nadstavby; Komunikačný software; Laserové a LED tlačiarne; Notebooky; Outsourcing; PC server; Počítače a servery; Poradenské a konzultačné služby; Semináre, školenia; Servis výpočtovej, kancelárskej a telekom. techniky; Sieťové počítače; Služby; Software; Software pre kancelárie a úrady; Software pre vývoj aplikácií; Stolné počítače (desktopy); Systémová integrácia; Tlačiarne; Tvorba aplikačného software; Vedecko-technický software; Výukové programy

Sídlo:

Adresa:
Odborárska 21
831 02 Bratislava

WWW: www.posam.sk
E-mail: posam_marketing@posam.sk

Tel: 02/4923 9111
Fax: 02/4923 9888

Kontakt:
Marián Marek

Popis spoločnosti:

Spoločnosť PosAm spol. s r.o. realizuje komplexné dodávky softvérových riešení, služieb a infraštruktúry informačných systémov korporátnym zákazníkom.Riešenia pozostávajú z radu vlastných aplikácií a pokrývajú podporu procesov riadenia, mobilného predaja, manažmentu dokumentov, procesov firemného vzdelávania a zdieľania znalostí. Výsledkom ich implementácie je zefektívnenie hlavných, riadiacich a podporných podnikových procesov.Vývoj aplikácií je realizovaný tak, aby boli splnené požiadavky 3-vrstvovej architektúry a prístupu používateľa cez webové rozhranie. Riešenia sú postavené na platforme Lotus Domino a na Java aplikačných serveroch IBM WebSphere, Oracle AS a JBoss. Splnenie špecializovaných požiadaviek viacerých odvetví dokumentuje úspešné nasadenie riešení v rezortoch bankovníctva, poisťovníctva , priemyslu a štátnej správy.V procese realizácie plní PosAm aj funkciu integrátora heterogénnych systémov s cieľom spojenia ich najlepších vlastností do jedného, spoľahlivo pracujúceho celku pri zachovaní zásad nízkonákladovosti. Realizácia zahŕňa úplný rozsah služieb predpredajného a popredajného servisu. Poskytované práce pozostávajú z projektovo-analytickej činnosti, inštalačných a implementačných prác a procesov zákazníckej servisnej starostlivosti o prevádzku aplikácií a hardvér.PosAm zabezpečuje plný a čiastočný outsourcing IT infraštruktúry, aplikácií, Call Centra a dohľadové služby – dohľad nad IT infraštruktúrami a aplikáciami. Súčasťou služieb PosAm sú školenia vykonávané certifikovanými lektormi v moderne vybavených priestoroch. Ponuku kurzov školiacich stredísk dopĺňa činnosť autorizovaných podporných centier Citrixu a Linuxu.Vysoký štandard služieb je potvrdený získaním certifikátov manažérskych systémov podľa noriem ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 14001 a OHSAS 18001, Národnou cenou kvality SR a nadštandardnými partnerskými vzťahmi s lídrami počítačového priemyslu. Spoločnosť PosAm získala v roku 2005 ako prvá slovenská firma európske ocenenie manažementu riadenia kvality EFQM Recognized for Excellence európskej nadácie pre manažérstvo kvality a od roku 2007 je aj jej riadnym členom. PosAm stavia IT riešenia v prevažnej miere na báze produktov firiem HP, IBM, Oracle, Microsoft a Citrix. Medzi najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti patria Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s., Ministerstvo financií SR, SPP a.s., Slovenské elektrárne, a. s., Slovnaft, a. s. a Tatra banka a.sPOBOČKY: Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Levice, Praha


Počet vlastných zamestnancov: 273

Sortiment:POSAM SLUŽBY UT


PosAm zabezpečuje plný a čiastočný outsourcing infraštruktúry IT, aplikácií a komplexnú podporu koncových bodov u korporátnych zákazníkov. K dispozícii sú Call Centrum a Dohľadové centrum pre vzdialený dohľad nad prevzatými časťami informačného systému. Súčasťou služieb je profesionálny predpredajný, záručný a pozáručný servis pozostávajúci z viacerých analytických, projekčných a implementačných procesov. HelpDesk pre vlastné aplikácie, implementovaný softvér tretích strán a autorizovaný servis hardvéru HP, IBM/ Lenovo, Fujitsu Siemens Computers, OKI, Olivetti, LExmark, Prestigio a Sun Microsystems dopĺňa ponuka podporného centra Citrixu spolu s ponukou akreditovaných školiacich stredísk.POSAM HARDVÉROVE RIEŠENIA UT


PosAm poskytuje samostatné alebo integrované celky riešiace problematiku konsolidácie a centralizácie, problematiky bezpečnosti, infraštruktúry IT vrátane tradičných office aplikácií, antispamu, antivírovej ochrany, aplikácie jednotnej prístupovej stratégie, funkčností týkajúcich sa internetu a správy a ukladania dát. Voliteľný je typ vlastníctva, správca a umiestnenie infraštruktúry.POSAM SOFTVÉROVE RIEŠENIA UT


PosAm vytvára vlastné softvérové riešenia a aplikácie na platformách Oracle AS, IBM Lotus Domino, IBM WebSphere a kompatibilných J2EE aplikačných servroch s prepojením na rôzne typy relačných databáz. K dispozícii je originálny spôsob implementácie, umožňujúci platformne nezávislú prevádzku resp. čiastočný alebo úplný outsourcing.SW RIEŠENA PRE HLAVNÉ PROCESY


PosAm Rozpočtový Informačný Systém - Špecifické riešenie pre podporu zostavovania a manažovania štátneho rozpočtu.


PosAm Allegro II - Informačný systém pre podporu mobilného predaja poisťovacích spoločností.


PosAm Management of insurance claims - Podpora procesov likvidácie poistných udalostí.


PosAm Customer requests - Riadenie vzťahov so zákazníkmi primárne v segmente poisťovníctva.SW RIEŠENA PRE RIADIACE A PODPORNÉ PROCESY


PosAm Budgeting and planning - Podpora procesov zberu dát, spracovania a kontroly podnikového rozpočtu.


PosAm eProcurement - Optimalizácia procesu nákupu vo firmách a inštitúciách.


PosAm Organization Model - Organizačná štruktúra a procesný model previazané na podnikové aplikácie sprehľadňujú podnikové procesy.


PosAm Document Management - Podpora životného cyklu a riadenia prístupových práv k dokumentom všetkých typov.


PosAm Education - Správa a výkon vzdelávania zamestnancov v organizáciách.


PosAm Audit Management - Podpora životného cyklu plánovania, prípravy a vykonávania auditov.


PosAm Succession management - Hodnotenie a výber zamestnancov na pracovné pozície podľa kritérií vzdelania, skúseností a predpokladov.


PosAm Environmental risks - Hodnotenie environmentálnych aspektov a rizík podľa pevnej metodiky a vytváranie cieľov BOZP.

 
 

Vyhľadávanie v katalógu

Prvý znak
  A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0-9 Nezáleží  
 
 
 
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter