Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

3S.sk, spol. s r.o.

Posledná zmena: 17.05.2013 14:32
  Právna forma:
s. r. o.

Postavenie na trhu:
service provider

Zameranie spoločnosti:
Hardware

Sídlo:

Adresa:
Za kasárňou 1
83103 Bratislava

WWW: www.3ssk.sk
E-mail: bbonev@3ssk.sk

Tel: +421904417284
Fax:

Kontakt:
Branislav Bonev

Popis spoločnosti:

Špecializácia spoločnosti 3S.sk, s.r.o. zahŕňa širokú oblasť storage riešení – počínajúc primárnym úložiskom, virtualizáciou, zálohovaním a archiváciou dát až po management softvér.
Zálohovanie - Firemné dáta sú najcennejším majetkom firiem. Dáta prezentujú znalosti, skúsenosti, informácie, ktoré umožňujú efektívne riadenie firiem a stanovenie budúcich stratégií.
Rizík je celý rad – poruchy hardvéru, pôsobenie vírusov, či hackerov až po požiar, či ľudský faktor. Práve chyba ľudí, obyčajné zlyhanie je najväčším rizikovým faktorom.
Existuje celý rad mechanizmov, ktoré riešia bezpečnosť dát a ktoré tento proces automatizujú. Samotné hardvérové a softvérové prostriedky sa dnes stávajú samozrejmým predpokladom úspešného riešenia. Naša práca nie je len o návrhu vhodných zálohovacích prostriedkov, ako sú páskové zálohovacie knižnice či mechanizmy na úrovni diskového poľa a návrhu vhodného zálohovacieho softvéru. Našou pridanou hodnotou je návrh systému na mieru a mnohoročné skúsenosti špecialistov s implementáciou takýchto riešení.
Archivácia - Termíny “zálohovanie” a “archivácia” sa v bežnej praxi často zamieňajú, alebo sa považujú významovo za zhodné. Opak je pravdou – zálohovanie je činnosť vedúca k obnovení systémov do stavu tesne pred stratou dát, výpadkom HW atď. Oproti tomu zmyslom archivácie je dlhodobé uchovanie dát (a s tým spojené procesy migrácií, medzi úložiskami, generáciami HW a pod.)
To okrem iného znamená, že požiadavka na archív je stála dostupnosť dát. Pretože cena informácie a požiadavka na jej dostupnosť v priebehu života informácie klesá, ponúka sa myšlienka automatizovať procesy migrácií informácií medzi rôznymi druhmi úložísk– tak aby cena archívu bola čo najefektívnejšia. V praxi to znamená, že informácia na základe definovaných pravidiel sa v priebehu života presúva medzi veľmi rýchlymi (ale kapacitne limitovanými a drahými) úložnými prostriedkami až po kapacitne orientované úložisko (lacné, ale podstatne pomalšie). Tieto procesy sa obvykle označujú termínmi ako HSM, ILM, DLM a pod.
Virtualizácia – Ak budete analyzovať vývoj výpočtového výkonu serverov, kapacít, pamätí atď., je zrejmé, že sme v situácií, kedy aj bežná serverová infraštruktúra ponúka viac výkonu, ako reálne aplikácie využijú. Popri tom dochádza aj k dramatickému nárastu služieb, ktoré IT poskytuje a to za obvyklých okolností znamená i nárast počtu serverov.
Virtualizácia serverov umožňuje v jednom fyzickom prostredí spustiť viac tzv. virtuálnych serverov pre beh väčšieho počtu aplikácií. Podstatné je, že aplikácie zostávajú od seba logicky oddelené prostredníctvom vytvárania tzv. virtuálnych serverov.
Preložené do reči manažmentu firiem virtualizácia = zásadné úspory. Už len na zmenšení počtu serverov dochádza k takým úsporám energie, že návratnosť virtualizácie je reálna v horizonte jednotiek rokov. Ak započítame aj ľudské zdroje, väčšiu odolnosť proti výpadkom HW, jednoduchú migráciu na nový HW, skracuje se návratnosť investícií do virtualizácie na menej ako rok.
Za synonymum virtualizácie sa považuje VMware, každopádne VMware je len jednou z metód virtualizácie a to na úrovni serverov. Existujú aj ďalšie metódy, napr. na úrovni diskových polí.
Dátové úložiská - Dátové úložiská sú základným “srdcom” IT a sú to prostriedky určené na ukladánie dát. Aj v súvislosti s novými softvérovými riešeniami ako je virtualizácia stúpa úloha centrálneho dátového úložiska. A to nielen preto, že tieto úložiská – diskové polia svojou spoľahlivosťou sú o niekoľko radov nad internými úložiskami v serveroch. Ale tiež aj preto, že bez centralizácie dát do jedného prvku vôbec nie sú možné niektoré procesy spojené s virtualizáciou, archiváciou a pod.
Samotná problematika voľby vhodného diskového poľa, voľby vhodných typov diskov, voľba vhodných rozhraní, voľba vhodných typov RAID, segmentácií diskov, segmentácií cache, …, to všetko je dôležitá téma sveta ukladania dát.
Dobrá voľba diskového poľa podporená skúsenosťami z množstva inštalácií a podporená certifikovanými technikmi je dôležitým okamihom, kedy sa rozhodujete aká budúcnosť vašu firmu čaká. Či rad skrytých nákladov, pády HW, rad servisných prípadov – alebo hladký chod s možnosťou modulárne rásť podľa potrieb firmy.
SAN infraštruktúra - Storage Area Network – SAN – je komunikačnou chrbticou medzi serverovými a úložnými systémami. Kvalitný návrh infraštruktúry, jej odolnosť voči výpadkom (architektúra “no single point of failure”), je základným predpokladom bezproblémového fungovania IT prostredia.
V súčasnosti je na trhu k dispozícii veľké množstvo technológií, každopádne každá má svoje klady a zápory a z tohto dôvodu má každá oblasť nasadenia kde je vhodná a kde je nevhodná. Vašu voľbu je dobré konzultovať so špecialistami, ktorí vám vysvetlia tieto aspekty a navrhnú optimálne riešenie ako po stránke technickej, tak ekonomickej.
V oblasti Application Performance Managementu(monitoringu) pracujeme s riešeniami technologickej špičky, dokážeme zoptimalizovať výpočtové prostredie bez ohľadu na to z akých komponentov sa skladá a či sa využívajú interné alebo externé zdroje(outsourcing), umožníme svojim klientom mať pod kontrolou kvalitu konzumovaných ale aj poskytovaných služieb(aj biznis služieb) na úrovni SLA(Business Service Management).
Pripravujeme pre našich zákazníkov štúdie a analýzy prostredia, informačných technológií, navrhujeme optimálne riešenia s ohľadom na ďalšiu perspektívu rastu a nárokov na kapacitu, výkon a predpokladaný vývoj technológií.
Pokiaľ sa zákazník podieľa na vlastnom vývoji aplikácií, sme schopní pomôcť v testovaní , optimalizovaní a monitoringu aplikácii v rámci celého vývojového cyklu(Application Delivery Chain).


 
 

Vyhľadávanie v katalógu

Prvý znak
  A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0-9 Nezáleží  
 
 
 
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter