Slúchadlá SONY h.ear in NC MDR-EX750NA s potláčaním okolitého hluku

Špič­ko­vé slú­chad­lá „do uší", vhod­né pre­dov­šet­kým na ces­to­va­nie. Vy­me­ni­teľ­né si­li­kó­no­vé vlož­ky na val­co­vých puz­drách sa do­ká­žu pris­pô­so­biť ana­tó­mii ucha a ne­ma­jú ten­den­ciu vy­pa­dá­vať. Ur­či­te vás bu­de za­ují­mať účel ma­lé­ho plo­ché­ho hra­na­té­ho puz­dra v blíz­kos­ti ko­nek­to­ra.


Ok­rem ba­té­rie ob­sa­hu­je elek­tro­nic­ké ob­vo­dy na pot­lá­ča­nie oko­li­té­ho hlu­ku. V kaž­dej muš­li je nie­len 9 mm zvu­ko­vý me­nič s vy­so­kou cit­li­vos­ťou, ale aj mik­ro­fón, kto­rý sní­ma zvuk z oko­lia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter