Energy Tower 8 Bluetooth

Rep­ro­box je sí­ce veľ­ký, ale aj re­la­tív­ne ľah­ký vďa­ka ma­te­riá­lu na bá­ze dre­va. Ľavá, pred­ná a pra­vá ste­na ma­jú kaž­dá po dva rep­ro­duk­to­ry, za­dná je­den subwoofer. Do­ved­na tak na za­ria­de­ní náj­de­te 7 rep­ro­duk­to­rov. Ho­re sa na­chá­dza ov­lá­da­cí pa­nel po­zos­tá­va­jú­ci z ôs­mich do­ty­ko­vých tla­či­diel spo­lu s lo­gom fir­my up­ros­tred a sto­jan na tab­let.


Vo vr­chnej čas­ti eš­te mô­že­te na ľa­vej stra­ne náj­sť por­ty na kar­tu SD, USB a lin­ko­vý audiov­stup, ako aj je­den na­bí­ja­cí port a na pred­nej stra­ne ma­lý dis­plej s LED pod­svie­te­ním. V za­dnej čas­ti sa ok­rem subwoofe­ra na­chá­dza aj tla­čid­lo na za­pnu­tie/vy­pnu­tie za­ria­de­nia spo­lu s re­gu­lá­tor­mi hĺbok a vý­šok.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter